April 4

Ocker, vad betyder det? – Förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ocker

Ocker är att låna pengar till en ränta som anses vara orimligt hög eller det är högre än vad som tillåts enligt lag. Ocker blev vanligt första gången i England under kung Henry VIII och var ursprungligen avsett att debitera någon ränta på lånade medel. Med tiden utvecklades det till att innebära att man tar ut för mycket i ränta, men i vissa religioner och delar av världen anses alla sätt att ta ut ränta som olagliga.
På engelska kallas ocker usury.

Förklaring av ocker

Låneintäkter på lån är inte ett nytt koncept, men i 1600-talet i England sattes begränsningar på den ränta som man lagligen skulle kunna betala på ett lån. Men under hela historien har vissa religioner helt och hållet avstått från vederlag, eftersom att vilja ha ränta gick mot sina kärnprinciper.
Med tanke på att tidig utlåning gjordes mellan individer och små grupper, i motsats till det moderna banksystemet som användes idag, ansågs det vara nödvändigt att fastställa sociala normer för utlåningsvillkor. I synnerhet, judendom, kristendom och islam (de tre Abrahams troserna) tar en mycket stark hållning mot rika.
Flera avsnitt i Gamla testamentet fördömer praktiken av räkenskaperna, särskilt när de lånar ut till mindre rika individer utan tillgång till säkrare finansieringsmedel. I det judiska samhället skapade detta regeln att låna ut pengar i intresse endast för utomstående.

ocker
Ocker

Gamla testamentets fördömande av ränta ledde också till den kristna traditionen mot utlåning av pengar. Vissa kristna tror att de som lånar inte borde förvänta sig något i gengäld. Den protestantiska reformationen i 1600-talet skilde mellan ränta (höga räntesatser) och den mer acceptabla utlåningen av pengar till låga räntor. Islam har å andra sidan historiskt sett inte gjort denna skillnad och där är det inte tillåtet att ta ut ränta på utlånade medel.

Ockerräntor

Här kan du läsa mer om ockerräntor.

Gällande lagar och förfallande utlåning

Idag skyddas vi mot ocker via lagar. Aggresiv utlåning definieras i stor utsträckning av “införande av orättvisa och kränkande lånevillkor för låntagare”. Rikta utlåning riktar sig ofta mot grupper med mindre tillgång till och förståelse för mer traditionella finansieringsformer.
Aggresiva långivare kan ta ut orimligt höga räntor och kräva betydande säkerheter I en sannolik händelse är en låntagare vanligt. Låntagande lån är också kopplade till lönedagslån, även betecknade löneförskott eller små lån, bland andra namn. Smslån är små summa kortfristiga osäkra lån, som kan tyckas utgöra väsentlig risk till långivaren.
För att förhindra ränta begränsar vissa jurisdiktioner den årliga procentsatsen (APR) som en payday långivare kan debitera, medan andra övertar praktiken helt.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition