Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Ockerränta, vad betyder det?

Ockerränta betyder att någon tar ut en ränta som är väldigt hög och oskälig.
I Sverige får man inte ta ut ockerränta. Det är med andra ord olagligt.
Ocker är när exempelvis ett företag utnyttjar en persons ekonomiska ställning för att vinna fördelar ekonomiskt. Detta är olagligt och straffbart i Sverige.
Ockerräntor har alltid funnit mellan människor. I varje fall så länge som vi har handlat med varandra. Det har alltid funnits människor som utnyttjar personer som hamnat i pressade ekonomiska situationer som då hamnat i en beroendeställning.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter