April 5

Vad betyder ombud? – Allt du behöver veta om ombud

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ordet ombud har inte någon specifik betydelse. Det kan finnas en mängd olika typer av ombud. Spelbolaget ATG har en mycket stor mängd spelombud runtom i Sverige. Ombudens roll i detta fall är att tillhandahålla möjligheten att spela på trav, fotboll eller Lotto, att ta emot insatsen och fördela den eventuella vinsten. Inom domstolsväsendet har den som står åtalad för ett brott en annan typ av ombud, en advokat som har till uppgift att föra den åtalades talan inför rätten och att bevaka samtliga den åtalades personliga intressen i saken.

Vad gör ett ombud?

Begreppet ombud betyder enkelt att en person (eller ett bolag) på uppdrag av en annan person (eller av ett bolag) utför en uppgift. Uppgiften kan vara alltifrån det enklaste av uppdrag till det mer allomfattande. Till exempel kan man få i uppdrag att gå och handla en liter mjölk på ICA. På den andra ytterkanten kan en person få i uppdrag att reglera arvet efter Ingvar Kamprad och sätta upp ramarna för hur IKEA ska styras efter dennes frånfälle.

Ombudets uppdrag bestäms av uppdragsgivaren

Det som dock i alla lägen och situationer kännetecknar ombudets roll är att personen agerar utifrån ramar givna av uppdragsgivaren; i uppdragsgivarens namn. På samma sätt som den som får i uppdrag att inhandla en liter mjölk får instruktionen att det får kosta maximalt sju kronor, får den som ska reglera Ingvar Kamprads dödsbo sina givna instruktioner och måste handla helt och fullt i enlighet med dessa.
Ett ombud agerar i en annan persons ställe. Ombudet agerar som om det vore den person som den agerar åt.

Vad betyder ombud?
Vad betyder ombud?
 

Vilka lagar och regler styr ett ombud?

Ombudsrollen kan vara alltifrån mycket informell, såsom den som fick uppdraget att köpa mjölk, till extremt formellt reglerad. Inom rättsväsendet utses en stor mängd ombud med mycket formella roller. Den som står åtalad för ett allvarligare brott får en person utsett för att föra dennes talan; ett rättegångsombud (offentlig försvarare) som ska bevaka den åtalades intressen.
Den som är under 18 år får en person utsedd att bevaka den minderårigas rätt inför domstol, till exempel om den blivit utsatt för ett brott, i mål om vårdnad eller umgänge med barn, om den minderåriga mottar ett arv, etcetera.
Då någon avlider och efterlämnar tillgångar utses ett ombud, en så kallad bodelningsman, att fördela dödsboets tillgångar i enlighet med ett eventuellt testamente och den avlidnes önskemål.
Då någon på grund av ålder eller sjukdom är oförmögen att utföra en uppgift, kan denne utse en person att förvalta egendom, att sköta inköp eller betala räkningar.

Ombudet agerar alltid på uppdrag av någon annan

Gemensamt för ombudsrollen är att personen agerar på uppdrag av den som givit uppdraget. Personen agerar i uppdragsgivarens namn, som om den vore uppdragsgivaren personligen. Detta kan ske mycket formellt, genom att personen har utsetts av domstol. Det kan även ske mindre formellt, till exempel genom att uppdragstagaren får en fullmakt att agera på visst sätt. Det kan även ske extremt informellt, genom att uppdragstagaren får tio kronor i sin hand och det muntliga uppdraget att inhandla en liter mjölk och återbörda den växel som blev på myntet.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren