Här är en annan av den mängd av indikatorer som jag brukar kolla på för att avgöra eventuella vändpunkter på börsen. Den ger ingen exakt köpsignal men den talar om för mig när det är fördelaktikt att köpa respektive sälja. Samt, det kanske viktigaste av allt, vi vet när vi skall sitta på händerna och inte göra någonting. Diagrammet är ganska självinstruerande med grön linje för köp och röd linje för sälj. (nedre diagrammet)

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com