September 10

Open Outcry, vad betyder det? (depå – pit)

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Open Outcry. Denna, idag föråldrade, metod användes för att handla med terminer på en handelsbörs. Traders befann sig i ett stort rum där de med hjälp av kroppsspråk och verbal kommunikation utförde order med varandra. Rummet där traders befann sig är vad som vanligtvis refereras till som en depå eller ett handelsgolv, engelskans ”trading floor” och “trading pit”.

En order ringdes in till börsmäklaren från dess kunder. Det var då terminsmäklarens uppgift att skicka ner ordern till handelsgolvet där terminer handlades. Administratören som mottog ordern vidarebefordrade ordern till mäklare nere på golvet som utförde ordern för kunden. Detta genomfördes med hjälp av skrikande och frenetisk visuell kommunikation. Efter att ordern utförts skickades den tillbaka till administratören som i sin tur sände transaktionen till den ansvariga börsmäklaren för dokumentation.

Till följd av de många stegen och aktörerna som var involverade i denna typ av handel tog det relativt sett lång tid innan en transaktion genomfördes. Idag har elektronisk handel tagit över i stora delar av världen, men i vissa delar av USA förekommer open outcry handel fortfarande.

Elektronisk Handel vs Open Outcry

När handel sköts elektroniskt är används högt kultiverade, datoriserade, program för att matcha säljare och köpare. Tack vare att tekniken är effektiv och sofistikerad kan köp och säljordrar matchas otroligt snabbt. Men det är inte uteslutande enkla köp och sälj order som handlas med dessa datorstyrda system. Elektronisk handel tillåter dessutom förprogrammerade stopp-loss orders at ligga i en kö och vänta på utförande. När prisnivån når den bestämda nivån utförs ordern. Det är den säljorder som representerar det lägsta priset som utgör säljpriset på börsen. Samtidigt är de det högsta budet i marknaden som utgör det markerade köp priset.

Fördelar med Elektronisk Handel

Det finns många fördelar i att utnyttja elektroniska handelssystem framför traditionella metoder. Nedan följer några av dem.
Snabbare utförande: En elektronisk order kan hanteras och genomföras på några få millisekunder.
Kostnadseffektivt: Att använda datorer istället för mänskliga traders medför en högst signifikant konkurrensfördel i termer av låg utförandekostnad.
Pålitlighet: Att handla elektroniskt är enklare och mer pålitligt än ”open outcry” metoden. Traders kan enkelt övervaka och genomföra många transaktioner samtidigt, med enkelhet.
Större Volymer: Eftersom det med hjälp av elektronikens under är enklare för utestående aktörer att ta sig in på börsen ökar volymen i handeln.

Fördelar med Open Outcry

Det finns givetvis fördelar med att använda open outcry metoden, även om den idag hög utsträckning har ersatts med elektronisk handel. De fördelar som finns med open outcry är att den mänskliga faktorn är närvarande.

  • Genom open outcry handel tillåts mänskliga attribut att påverka handeln. Ansiktsuttryck och tonläge kan spela in och hjälpa traders fatta beslut. Dessa attribut bidrar med fruktan likväl som girighet på börsgolvet. Det låter en erfaren trader använda sin aggregerade kunskap till sin fördel i handeln.
  • Tonen i handelsrummet kan hjälpa en trader att bilda sig en uppfattning om marknaden och volatiliteten som finns att tillgå.

Efter att ha studerat nästa all väsentlig information rörande terminsmarknaden har det blivit dags att titta på clearinghusets roll. De har en central roll på börsen och det är tack vare dess existens terminsbörsen kan fungera.

Skillnaden Mellan Futures och Forwards?

Open Outcry innebär att handel och trading sker manuellt i en så kallad depå genom verbal kommunikation och handsignaler. Man kommunicerar med hjälp av open outcry sina ordrar och bud till köpare eller säljare. Innan handeln blev elektronisk så var Open Outcry den viktigaste och vanligaste formen för handel med aktier och terminer.
För det otränade ögat ser open outcry handel kaotisk ut där handlarna på golvet skriker och viftar med händerna oftast i ett mycket högt tempo.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Terminer – Vad Är Ett Terminskontrakt?

Terminer – Vad Är Ett Terminskontrakt?

De Fem Största Terminsbörserna i Världen

De Fem Största Terminsbörserna i Världen