Orderdjup och spread – vad är det och hur fungerar det?

Skillnaden mellan köp och sälj priset kan vara väldigt kraftig och bidra till den höga volatiliteten som vi berörde ovan. Men det är inte den enda negativa konsekvensen av skillnaden i köp och sälj pris. Transaktionskostnaderna blir nämligen högre i procentuella termer.

I större aktier tenderar spreaden att vara mer stabil och lägre. Det har positiva konsekvenser på transaktionskostnaderna som en procentsats på affären, den blir lägre.

Günther Mårder berättar det viktigaste som du behöver veta om orderdjup och spreadar när du ska köpa och sälja värdepapper.

Leave a Reply