February 24

Vad menas med orderdjupet när man handlar med aktier inom trading?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Lär dig förstå och dra nytta av orderdjupet när du handlar.

Orderdjup är en lista på de köp- och säljordrar som för tillfället finns på respektive prisnivå, dvs. hur många som vill köpa eller sälja ett visst antal aktier till en viss kurs. Normalt sett så kommer den största mängden köp- och säljordrar samlas just kring det pris aktien handlades vid senast, rensat efter alla ordar som gått till avslut där köpare och säljare har mötts.Viktigt är dock att komplettera med vilken sida avsluten sker på, köp- eller säljsidan (köp- eller säljkurs), eftersom orderdjupet i sig inte räcker som indikator. Det går inte att bara köpa hur stor volym som helst av en aktie till det pris som den handlades i senast; detta bestäms av hur ”tjockt” orderdjupet är, det vill säga hur mycket aktier det finns att tillgå kring ett visst pris eller ifall man hittar en säljare villig att sälja just den volym du vill utanför börsen, men detta är ovanligt för privatpersoner.

Orderdjupet är också risken du och alla andra tar för att köpa eller vilja sälja en aktie. Om en storbank till exempel vill sälja lite större volym i Ericsson direkt, låt oss säga 110000 aktier kommer de bli tvungna att enligt exempelorderdjupet här sälja ner Ericssonaktien till 77,80 om vi antar att det inte finns några dolda ordrar med. Är de istället lite smartare pytsar de ut dessa 110000 aktier över en tidsperiod (Beroende på hur desperata de är givetvis) och slipper därmed betala hela 5 nivåer i spreaden.

I praktiken finns det säljare som vill ha mer betalt och köpare som är beredda att ge mindre. Orderdjupet visar hur många aktier som finns respektive prisnivå och vilka nivåerna är. Orderdjup kan användas som mått på hur starka köparna eller säljarna är, något som indikerar vartåt marknaden kortsiktigt är på väg.

I OMX regelverk används benämningen orderbok, vilket är härledd från engelskans order book. Denna benämning berikar bilden av begreppet: man kan se orderboken som en förteckning över vilka order som för tillfället ligger och väntar på att det ska komma in en matchande order.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Bästa Trading Robot

Bästa Trading Robot

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik