April 5

Vad är ett organisationsnummer?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Man kan likna ett organisationsnummer vid ett personnummer då det är en identitetsbeteckning som gäller för icke fysiska personer. Ett organisationsnummer finns till för att juridiska personer såsom företag, organisationer, myndigheter etcetera ska kunna styrka sin identitet genom ett helt unikt nummer.

Organisationsnummer är ett svenskt påfund

Företeelsen med organisationsnummer har funnits sedan 1975 och är ett svenskt påfund. Syftet med organisationsnummer är att göra det enkelt för myndigheter och företag och att utbyta information genom att använda ett enhetligt system.

Hur får man ett organisationsnummer?

Ett organisationsnummer får man när man startar ett företag som då räknas som juridisk person.
För den som exempelvis bildar ett aktiebolag, handelsbolag, en bostadsrättsförening eller en ekonomisk förening får sitt organisationsnummer av Bolagsverket. Den som däremot bildar en samfällighetsförening eller en vägförening tilldelas sitt organisationsnummer av Lantmäteriet.
Det finns också många andra instanser som tilldelar som juridiska personer organisationsnummer, exempelvis Statistiska Centralbyrån, Länsstyrelsen och Skatteverket.

Så här är ett organisationsnummer uppbyggt

Ett organisationsnummer består av 10 siffror precis som ett personnummer. För att dessa nummer inte ska förväxlas är tredje siffran i ett organisationsnummer alltid lägst en tvåa (den siffra som är datumet i ett personnummer). Sista siffran i ett organisationsnummer är en kontrollsiffra.
Ett organisationsnummer är unikt och bestående, vilket innebär att det aldrig kan finnas två identiska organisationsnummer. Med en tvåsiffrig kod anger man företagets juridiska form, och den första siffran anger vilken typ av företagsform det gäller.
Som exempel betecknar siffran 2 bland annat stat, landsting och kommuner, siffran 5 betecknar aktiebolag, siffran 7 ekonomiska föreningar och så vidare.

Sammanfattning

Ett organisationsnummer består precis som ett personnummer av tio siffror, och används också som en form av identifiering men för juridiska personer som företag och myndigheter etcetera.
För att ett organisationsnummer och ett personnummer inte ska förväxlas med varandra använder man sig av särskilda koder och specifika siffror som betecknar företagsform.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition