April 4

Vad betyder Överlåtelse?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Överlåtelse är en övergång av äganderätt från en person till en annan.  Överlåtelse är ett ord med många olika definitioner. I den här artikeln ska vi försöka reda ut exakt vad överlåtelse är för något och hur det går till. Fortsätt läsa om du, som så många andra, undrar vad överlåtelse är för något.
 

Byte av äganderätt:

En överlåtelse sker när äganderätten till ett föremål övergår mellan två personer. Detta sker för det mesta på tre olika sätt, alltså tre former av överlåtelse.

  • Överlåtelse genom gåva
  • Överlåtelse genom byte
  • Överlåtelse genom försäljning

En överlåtelse kan ibland vara otydlig och det kan uppstå tvister kring detta fenomen. För att göra det tydligt vad som gäller är det användbart med ett kontrakt. Detta är extra viktig vid försäljning då köparen faktiskt kan kräva att få ett kvitto på köpet. Nu ska vi gå igenom de tre olika typerna av överlåtelse.
 

Överlåtelse genom gåva:

Detta innebär att den ena parten ger bort något till den andra parten utan att få något i gengäld. Vanliga exempel på detta är födelsedagspresenter och julklappar. Att man använder kontrakt eller kvitto för denna typ av överlåtelse är väldigt ovanligt. Vanligare är istället att man känner varandra och därmed litar på varandra. Detta gör att överlåtelsen fungerar även utan ett kontrakt.
 

Överlåtelse genom byte:

För i tiden var detta den absolut vanligaste formen av överlåtelse. Människor bytte saker med varandra så att alla fick vad de behövde. Det viktiga i denna typ av överlåtelse är att båda parterna ska vara nöjda med bytet. Ibland kan man använda kontrakt men detta är ovanligt. Överlåtelse genom byte är oftast väldigt informellt och sker mellan två personer som redan känner varandra. Webbplatser som blocket har dock gjort överlåtelse genom byte mer populärt.
 

Överlåtelse genom försäljning:

I dagens samhälle är detta den absolut vanligaste formen av överlåtelse. Varje gång du handlar något är du en part i denna överlåtelse. Säg att du åker till affären och köper en liter mjölk. Du överlåter affären äganderätten till mjölken från sig själva till dig. I gengäld ger du dem pengar. Alltså en överlåtelse genom försäljning.
Vid denna typ av överlåtelse är det standard att du får ett kvitto. Vid större överlåtelser brukar man också använda kontrakt så att båda parterna vet exakt vad som gäller. Överlåtelse genom försäljning har funnits lika länge som pengar och lär inte försvinna än på ett bra tag.
 

Viktigt vid överlåtelse:

Det finns en sak som är väldigt viktigt att hålla koll på. Oavsett om du väljer att använda ett kontrakt eller inte måste båda parterna vara nöjda med överlåtelsen. Om bara en part accepterar kan det inte ske. Det har därför inte skett en överlåtelse om du blir bestulen. Det är fortfarande du som har äganderätten, inte tjuven. Ibland kan det dock vara svårt att bevisa att bara en av parterna gick med på det hela. Det är därför kontrakt och kvitto används.
 
Efter att ha läst den här artikeln har du förhoppningsvis en bättre förståelse för vad överlåtelse är för något och hur det fungerar. Det är ett ganska komplicerat ämne men nu har vi lagt en stabil grund för fortsatt lärande. Lycka till.
 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition