Överlåtelse, vad är det? – Förklaring och definition

Överlåtelse är en övergång av äganderätt från en person till en annan.

Överlåtelse kan ske till exempel genom köp, byte eller gåva.

Synonymer till ordet är överlåtande, överföring, avträdelse och transfer.

Det kallas på engelska transfer.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.