April 5

Vad betyder pantbrev?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett pantbrev är ett dokument, eller en form av bevis, som används vid inteckning av ett lån och fungerar som en säkerhet för ett bolån eller privatlån.

Ett bevis på en inteckning

En privatperson som äger en fastighet, och som vill låna ytterligare pengar, har möjlighet att använda den befintliga fastigheten som säkerhet för att utöka sitt bolånebelopp. I samband med utökningen av det nya lånet görs en så kallad inteckning i huset. Ett pantbrev är själva beviset för inteckningen.

Hur mycket kostar ett pantbrev?

Beloppet beräknas genom det pantsatta objektets (oftast ett hus) värde. Det kan alltså kosta olika mycket, då det beror på hur mycket du behöver låna för att genomföra ditt bostadsköp.
Generellt sett betalar man 2% av lånebeloppet. Därutöver tillkommer en expeditionsavgift på 375 kronor per brev.

Går det att ha fler än ett pantbrev?

Ja det går bra, och en det går också bra att ha flera pantbrev med olika belopp. Du kan också ta ut brev hos flera olika långivare.

Gravitationsbevis

Om du väljer att ta ut flera pantbrev hos flera olika långivare bör du begära ett så kallat gravitationsbevis. Beviset är en samlad dokumentation över de olika brev som finns uttagna för den aktuella fastigheten.
Tips!
Beställ ett gravitationsbevis på Bolagsverkets hemsida.

Tidigare brev kan gå i arv

Om fastighetens tidigare ägare hade pantbrev kan dessa överlåtas till den nya ägaren vid ett husköp. Även dessa brev fungerar som säkerhet för eventuella lån.
Skulle du själv sälja din bostad som omfattas av ett antal pantbrev, kan du få tillbaka dessa av samma bank som utfärdat dem. Dessa brev kan sedan gå i arv till nästa ägare av huset.

Vanliga frågor

Finns det olika slags pantbrev?

Ja, det finns bland annat ett som kallas för bottenpantbrev.
En långivare, i sammanhanget kallad borgenär, med bottenpantbrev prioriteras något högre än andra långivare i de fall då låntagaren, i detta sammanhang kallad gäldenären, inte förmår betala tillbaka lånet.
Pantbrev kan också utfärdas i antingen pappersform alternativt i digital form. Numer är det senare vanligast och också mest säkert och det går att byta ut skriftliga brev mot digitala i efterhand.

Vad händer med mina pantbrev om jag inte kan betala mitt lån?

Banken kan kräva att du säljer den fastighet du har pantsatt, det vill säga belånat.

Är lagfart och pantbrev samma sak?

Nej, det är inte samma sak. Lagfarten är ett bevis för att du äger din fastighet, det vill säga ett ägarbevis. Alla som köper en fastighet måste därmed ansöka om en lagfart. Undantaget är om du köper en bostadsrätt, i vilket fall bostadsrättsföreningen står som ägare för bostaden.

Sammanfattning

Ett pantbrev fungerar som en säkerhet vid inteckningen av ett bostads- eller privatlån. Det går att ha fler än ett brev, och de går att teckna hos flera olika långivare. Väljer du att teckna flera pantbrev rekommenderas du att ansöka om ett så kallat gravitationsbevis.
Uppskattningsvis kostar ett pantbrev 2% av lånebeloppet, men kostnaden varierar beroende på hur mycket du behöver låna för att kunna genomföra ditt bostadsköp. En expeditionsavgift på 375 kronor per brev tillkommer också.

Vem betalar arbetsgivaravgift?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)