June 27

Pengamaskin – bygg din egen och bli ekonomiskt oberoende

Last Updated on 21 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Som finansintresserad kan man ofta se termen ”pengamaskin” används brett på diverse finansbloggar och forum där aktieinvesterande personer möts och diskuterar på nätet. Termen är väldigt attraktiv då den verkligen talar till mångas dröm om att ha en oändlig tillströmning av pengar, det vill säga ekonomisk frihet.  Men vad innebär egentligen termen ”pengamaskin”?

Vad är en pengamaskin?

Att det finns flera olika investeringsstrategier för en så kallad pengamaskin är välkänt bland alla som spenderar tid med investeringar, aktier och fonder. Vissa strategier försöker förutse marknadens rörelser för att investeraren ska genom att köpa ett värdepapper vid ett givet tillfälle och sedan sälja tillgången när den rört sig i önskad riktning ska tjäna pengar. Men en av de vanligaste strategierna som används är att investera i utdelningsaktier och över tid ackumulera en ökad förmögenhet med hjälp av ränta på ränta effekten.

Detta uppnås genom att systematiskt återinvestera den utdelning som genereras från de aktier och innehav som ingår i investerarens portfölj, för att vid nästa utdelningstillfälle vara berättigad än mer utdelning och över tid uppnås en stadig intäkt bara genom utdelningar. Ordet pengamaskin är egentligen bara ett välklingande ord som används för att beskriva just en portfölj bestående av utdelningsaktier, det vill säga bolag som har hög direktavkastning, och andra värdepapper som genererar ränta.

Skapa en egen pengamaskin?

Genom att investera sparat kapital i aktier och andra räntebärande värdepapper kan en investerare ge sig själv möjlighet att över en längre tidshorisont leva på en passiv inkomst eller enkelt sagt, leva av sin egen pengamaskin. En investerare som är intresserad av att skapa sin privata pengamaskin och bli ekonomisk oberoende på sikt kan med fördel undersöka vilka börsnoterade bolag som har den högsta direktavkastningen för att med hjälp av de pengar som delas ut kunna återinvestera och kulminera ett större, mer avkastningsvänligt innehav med tiden.

Lendify

Men det är viktigt att inte stirra sig blind på direktavkastningen när man väljer vilka aktier eller bolag som ska ingå i en pengamaskin-portfölj, investeraren bör dessutom grundligt undersöka hur vida bolaget som erbjuder direktavkastningen faktiskt går med vinst och tjänar pengarna som man vill komma åt i sin pengamaskin. Att ha med investmentbolag i en pengamaskin är ett attraktivt val då dessa generellt sett ofta ger hög direktavkastning samt tillför en bra dos av diversifiering. Men som investerare kan man även se till andra alternativa investeringsmöjligheter som exempelvis det allt hetare P2P företagen Lendifys tjänster. Vad dessa två erbjuder är att du som privatperson själv kan agera bank och erbjuda privatpersoner att låna pengar av dig.

Vad är en utdelningsportfölj och pengamaskin?

En utdelningsportfölj är en portfölj som består av aktier i företag som delar ut pengar till sina ägare.
Det är ofta stora företag och aktier med stabila vinster. Bolag som inte alltid behöver behålla alla pengar i bolaget utan kan dela ut dem istället.
I en pengamaskin behöver du en bra aktieportfölj med aktier. Om aktien i bolaget kostar 100kr och bolaget delar ut 5kr av sin vinst så får du en direktavkastning på 5%.

Hur fungerar P2P – kan det användas i en pengamaskin?

P2P är ett relativt nytt fenomen i Sverige där denå största aktören Lendify erbjuder privatpersoner att låna ut pengar till varandra. Båda företagen har som idé att genom att dra nytta av teknisk utveckling reducera kostnader förknippade med utlåning och på så sätt erbjuda fördelaktigare räntor än vad en vanlig bank skulle göra om en privatperson gick dit med sina pengar. Genom att låna ut pengar via någon av de två plattformarna kan investeraren nå direkt till privatpersoner med hög kreditvärdighet, en investering som ger relativt hög avkastning till en låg risk. Ett bra exempel på något som skulle kunna ingå i en pengamaskin.

Summering

Att bygga en pengamaskin är något som tilltalar många privatpersoner som önskar ekonomisk frihet. För att bygga en pengamaskin bör en investerare köpa värdepapper, fonder eller aktier som har hög direktavkastning och återinvestera sin utdelning, samt eventuellt addera komplementära värdepapper eller aktier som även dessa kan bidra till ett kontinuerligt flöde av ränteinkomster över tid.

Artikeln om att bygga din egen pengamaskin innehåller reklamlänkar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Hur man hanterar ekonomisk förlust

Hur man hanterar ekonomisk förlust

Vad menas med ränta på bankkonto? +25 Viktiga frågor om bankkonton

Vad menas med ränta på bankkonto? +25 Viktiga frågor om bankkonton