April 4

Preferensaktier i fastighetsbolag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En preferensaktie är en aktie som ger förtur till utdelningarna. Denna typ av aktie är särskilt vanlig i fastighetsbolag. Utdelningen är som regel fast och kommer vanligtvis fyra gånger per år. Direktavkastningen brukar också vara mycket högre jämfört med i stamaktierna.

Om du äger preferensaktier i fastighetsbolag kan du därför få ett bra kassaflöde i din aktieportfölj. Det kommer in pengar varje månad som du kan återinvestera. Samtidigt är kurspotentialen begränsad eftersom det nästan alltid finns en inlösenkurs i preferensaktier.

Läs mer om hur preferensaktier fungerar här.

Lista – direktavkastning i fastighetsbolag preferensaktier

Det finns ett flertal preferensaktier i fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Direktavkastningen ändras varje dag i takt med att kursen går upp eller ner.

I denna lista visar vi den genomsnittliga direktavkastningen i olika preferensaktier i fastighetssektorn under ett års tid.

OBS! En för hög direktavkastning är ofta en varningssignal om att det är problem med finanserna i fastighetsbolaget. Det finns ingen garanti för någon av aktierna i listan att de kommer att ha utdelningar i framtiden.

Genomsnittlig direktavkastning för preffar i fastighetsaktier, 1 år

  Genomsnittlig direktavkastning 1 år
Oscar P. Pref 16.9%
Preservia Pref 13.3%
Oscar Properties Pref B 12.2%
Quartiers Properties Pref 11.8%
Genova Property Pref 9.2%
Aros Bostadsutveckling Pref 8.3%
ALM Equity Pref 7.9%
K2A Pref 7.6%
Amasten Pref 7.0%
Prime Living Pref 7.0%
Heimstaden Pref 6.8%
Klövern Pref 6.8%
NP3 Pref 6.8%
Corem Pref 6.6%
Sagax Pref 6.1%
Fastpartner Pref 5.7%
Samhällsbyggnads Pref 5.3%

Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie.

Ska man köpa preferensaktier i fastighetsbolag?

En relevant fråga är – ska jag köpa preferensaktier i fastighetsbolag eller köpa stamaktierna? Det finns argument både för och emot bägge typerna av aktier.

Här är några riktlinjer:

Lång sparhorisont? Välj stamaktier i fastighetsbolag

Om du har en lång sparhorisont (mer än fem år) har du generellt sett mycket större chans att få en god totalavkastning genom att äga stamaktier i fastighetsbolag. Det beror på att kurspotentialen i preferensaktier är begränsad.

Orolig för skakig börs? Välj preferensaktier

När det går dåligt på börsen brukar preferensaktier i fastighetsbolag stå sig bättre än stamaktierna. Det beror bland annat på att preferensaktier upplevs som ett säkrare val än stamaktierna på grund av förturen till utdelningen. Den höga direktavkastningen kan också dämpa upp fallet i aktiekursen.

Köpa fastighetsaktier efter en lång nedgång? Köp stamaktier!

Om börsen gått dåligt länge men det finns utsikter att den är på väg upp igen kan stamaktier i fastighetsbolag vara en bättre investering. Kurspotentialen är då ofta många gånger bättre än i preferensaktier i samma bolag.

Ibland är preferensaktier enda alternativet i fastighetsbolag

Det finns fastighetsbolag som bara har preferensaktier ute på börsen. De har alltså inte några publika stamaktier. Exempel på sådana fastighetsaktier är Genova Property Group och Heimstaden. Är du småsparare och vill investera i sådana fastighetsbolag har du inget annat alternativ än att köpa preferensaktien.

Diversifiera portföljen? Välj både stamaktier och preferensaktier

För många aktiesparare är det kanske bästa valet att köpa en kombination av stamaktier och preferensaktier i fastighetsbolag. Till exempel genom en mix med 80 procent stamaktier och 20 procent preferensaktier i fastighetsbolag. På så vis blir den riskjusterade avkastningen högre och volatiliteten i fastighetsportföljen lägre.

Utdelningarna kan användas till att antingen köpa nya stamaktier eller preferensaktier beroende på vilken som gått bäst / sämst. Det hjälper till att hålla fördelningen jämn över tid.

Köp även aktier i andra branscher

Sist men inte minst är det viktigt att påpeka att det sällar är en god idé att lägga alla sina sparpengar eller investeringar i en och samma sektor. Oavsett hur din analys ser ut av fastighetssektorns framtida möjligheter bör du diversifiera dig mot andra sektorer också.

Hur stor andel av den totala aktieportföljen man bör lägga i fastigheter är omöjligt att svara på. Det har helt och hållet med din riskbenägenhet att göra och i hur många olika sektorer du väljer att investera.

Om vi antar att du förutom att investera i fastighetsaktier köper aktier i fyra andra sektorer då har du aktier i totalt fem sektorer. I så fall kan en rimlig fördelning vara 20 % i varje sektor. Om du i ett sådant läge bedömer att du vill ta en större risk med en större allokering i fastighetssektorn ökar du bara andelen fastighetsaktier i förhållande till detta värde.

Tänk på att ju mer diversifierad din aktieportfölj är desto bättre rustad är den för eventuella motgångar! Här finner du fler aktietips.

Tips! Här hittar du vår stora guide om fastighetsaktier

Artikeln innehåller affiliatelänkar till Avanza. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?