Preferensaktier, vad är det?

Preferensaktier är en aktieform som du bör titta lite närmare på om du inte redan har gjort det. Det är en form av aktie som passar väl in i en långsiktig aktieportfölj oavsett om du inriktar dig på värde, tillväxt eller utdelningar.

Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier. Se nedan för en mer utförlig förklaring.

Om du vill lära dig mer om dessa aktier eller preffar som dom också kallas så rekommenderar jag denna länk om preferensaktier.

Läs också Prefaktier på fallrepet

Preferensaktier

Leave a Reply