April 4

Privat konsumtion, vad är det? – definition av privata konsumtioner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Privat konsumtion

Privat konsumtion kallas även hushållens konsumtion. Privat konsumtion är den del av konsumtionen som inte är offentlig konsumtion. Privat konsumtion är den del som inte går till sparande. Offentlig konsumtion är de utgifter som stat och kommun har för vård och andra offentliga tjänster.
Privat konsumtion heter på engelska private consumption.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan