November 6

Privat konsumtion, vad är det? – definition av privata konsumtioner

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Privat konsumtion

Privat konsumtion kallas även hushållens konsumtion. Privat konsumtion är den del av konsumtionen som inte är offentlig konsumtion. Privat konsumtion är den del som inte går till sparande. Offentlig konsumtion är de utgifter som stat och kommun har för vård och andra offentliga tjänster.
Privat konsumtion heter på engelska private consumption.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)