Privat konsumtion, vad är det? – definition och förklaring

Privat konsumtion kallas även hushållens konsumtion. Privat konsumtion är den del av konsumtionen som inte är offentlig konsumtion.

Privat konsumtion är den del som inte går till sparande. Offentlig konsumtion är de utgifter som stat och kommun har för vård och andra offentliga tjänster.

Privat konsumtion heter på engelska private consumption.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.