April 4

Proof-of-work, vad är det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Proof-of-work

Ett bitcoinprotokoll som favoriserar den blockkedja som spenderat mest sammanlagd beräkningskraft kallas proof-of-work.
Proof of work betyder på svenska ungefär bevis på arbete.
Proof of work beskrivs officiellt som en hash under ett målvärde som generellt endast kan erhållas genom en viss mängd arbete som utförs genom råstyrka.
Proof of work som koncept spreds efter att detta implementerats i Bitcoins blockkedja.
Redan 1992 introducerades begreppet proof-of-work som en metod för att garantera tillgänglighet för nätverkstjänster i allmänhet och med huvudsyftet att bekämpa skräppost för emails.
Proof-of-work kan skydda en bakomliggande resurs mot småskaliga attacker där attackeraren inte har tillgång till botnät eller kraftfull hårdvara.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering