April 4

Vad betyder Provision? – Allt du behöver veta om Provisioner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Provision

Provision (på engelska Commission) är en form av rörlig ersättning baserad på arbetstagarens prestationer. En arbetsgivare kan välja att betala ut ren provisionslön eller provision i kombination med en fast grundlön. Det betyder att provisionslön räknas som rörlig lön.

Provisionslön

Den här formen av lön är en rörlig ersättning (kompensation) som är baserad på den anställdes prestationer och resultat, sett till en viss tidsperiod. Tidsperioden kan variera beroende på avtal, och kan sträcka sig över 1 vecka till 1 månad, ibland längre. Provisionslönen är individuellt anpassad efter den enskilde arbetstagarens prestation samt reglerad av dennes anställningsavtal.

Provision i kombination med fast grundlön

Provision kan även förekomma i kombination med en fast grundlön, vilket är vanligt inom ex. mäklar- och försäljningsbranschen. I de fall då provision betalas ut i kombination med en fast grundlön utgör provisionsdelen en procentuell andel av den totala försäljningen.

 

Arbetstagarens rättigheter

Det ska tydligt framgå i anställningsavtalet hur mycket provision den anställda ska få samt om det rör sig om provisionslön eller provision i kombination med en fast grundlön. Det ska även framgå om provisionslönen är sjuklöne- och pensionsgrundande.
Provisionslön räknas vanligtvis som semesterlönegrundande och ska därmed betalas ut i sin helhet under det aktuella semesteråret. Semesterlön som är baserad på rörlig lön (provisionslön) måste betalas ut till arbetstagaren under semesteråret, till skillnad mot vissa andra former av semesterersättning som går att spara.

Fördelar och nackdelar med provisionslön

Fördelar

En av fördelarna kan vara att man som anställd kan sporras av att möjligheten att tjäna pengar genom att sälja mer och prestera bättre. Det kan bli en morot som gör att man förbättrar sina individuella prestationer och når nya mål, vilket både kan stärka självförtroende och höja lönen.

Nackdelar

På samma sätt som en lön baserad helt på provision kan sporra, kan det också kännas väldigt stressande. Som anställd måste man hela tiden jaga resultat, vilket i sig kan leda till en negativ spiral då självförtroendet och lönekuvertet kan bli lidande.

Kräver en provisionsbaserad lön en fast anställning?

Svaret är nej, med hänvisning till arbetsgivare som tar in tillfällig arbetskraft i form av konsulter och liknande, som enbart arbetar på provision. Provisionsdelen utgörs då av en procentandel av den totala omsättningen sett till en viss period.

Synonymer till provision

Synonymer till svenska ordet provision är bland annat agentarvode, mäklararvode, arvode, kommission och ersättning.

Engelska ordet Provision

Ordet provision på engelska betyder tillhandahållande, bestämmelse och matvaror på svenska.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar