QuantumTrader är live! –

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Strategin Quantumtrader är en 100% kvantifierad strategi där många ingredienser i systemet kommer från fundamental data. Strategin Quantumtrader är helt datadriven.

Årligen konstruerar vi en portfölj med ungefär 40 aktier baserade på fundamentala data och faktorer. Kriterierna bygger på lönsamhet, hävstångseffekt, verksamhetens robusthet, och hållbarhet.

Av dessa 40 aktier har vi alltid 5 stycken i portföljen och detta urval är helt datadrivet och beror på kvantitativa faktorer.

Du kan förvänta dig cirka 75 affärer per år. Det är inte så många byten, men vi strävar efter att maximera avkastningen, inte antalet affärer.

För att sammanfatta: Vi väljer en portfölj med 40 aktier baserade på fundamental data men roterar bland aktierna på rent kvantitativa faktorer. Efter en köpsignal köper vi en aktie på nästa dags öppning.

Du kan läsa mer här.

 

img 61251cabc6d16 Samuelssons Rapport