April 4

Räkenskapsår, vad är det? – Förklaring och definition av räkenskapsåren

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Räkenskapsår, vad är det? – Förklaring och definition

Räkenskapsår börjar den dag då bolagsverket registrerar företaget. Det gäller även om verksamheten börjar bedrivas senare.
Ett räkenskapsår är den period som en verksamhets eller rörelses bokföring omfattar och som avslutas med ett bokslut och en årsredovisning.
Ett räkenskapsår är de 12 månader som en juridisk persons (företag eller förening) räkenskap gäller för.
Det är normalt ett kalenderår men kan även vara kortare eller längre, dock 18 månader som längst. Dagen då räkenskapsåret avslutas kallas för balansdag.
Ett räkenskapsår kallas på engelska financial year.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition