April 4

Räntabilitet och Vinst/Eget kapital (ROE tal) | Definition av räntabiliteten

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Räntabilitet

Räntabilitet är vinsten i förhållande till ett eget kapital. Det är en bra måttstock som visar hur bra ett bolag är på att skapa vinst med aktieägarnas pengar. Man kan i detta fall kalla vinsten en form av ränta.

ROE står för Return on Equity. Det engelska ordet för detta är alltså Return on Equity. Som förkortning kan man även använda ROE.

Är räntabilitet ett lönsamhetsmått?

Räntabilitet kan användas som ett lönsamhetsmått. Man kan med hjälp av räntabilitet mäta om ett bolags vinst är bra i jämförelse med kapital.

Synonym – räntabilitet

Räntabilitet är synonymt med avkastning.

ROE på engelska

Det engelska ordet för detta är Return on Equity. Som förkortning kan man även använda ROE.

Var hittar jag Vinst/Eget kapital (räntabilitet)?

Jag brukar gå till Nordnet sida och leta upp den lista som listar aktier och eget kapital.

räntabilitet
räntabilitet
Det finns många nyckeltal, förutom räntabilitet som man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Vad är ett skattekonto?

Vad är ett skattekonto?