Vad Betyder Räntetäckningsgrad?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson Genom att beräkna räntetäckningsgraden i ett företag kan en investerare, eller finansiell controller, se om företaget kan betala sina räntekostnader. Talet är inte binärt utan det ger även en vägledning om hur stark den relativa återbetalningsförmågan är. Det är av yttersta vikt eftersom nästan alla företag … Continue reading Vad Betyder Räntetäckningsgrad?