Realränta

Realränta är den ränta som erhålls om inflationen räknas bort från den nominella räntan.

Genom att dra bort den här förlusten i köpkraft (inflation) från den nominella räntan kan låntagare och sparare beräkna realräntan på sina lån och sitt sparande.

Nominell ränta är den ränta som du får av banker. Inflationen tas inte hänsyn till där.

Enkelt uttryckt så är det alltså den ränta som man får om man räknar bort inflationen.

Realränta betyder på engelska real rate of interest, interest rate eller real interest rate

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!