Realränta, vad är det? – Förklaring och definition av realräntor

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Realränta

Realränta är den ränta som erhålls om inflationen räknas bort från den nominella räntan.
Genom att dra bort den här förlusten i köpkraft (inflation) från den nominella räntan kan låntagare och sparare beräkna realräntan på sina lån och sitt sparande.
Nominell ränta är den ränta som du får av banker. Inflationen tas inte hänsyn till där.
Enkelt uttryckt så är det alltså den ränta som man får om man räknar bort inflationen.
Realränta betyder på engelska real rate of interest, interest rate eller real interest rate
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.