Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Realvärde, vad är det? – definition och förklaring

Realvärde, är ett faktistk värde som är justerat med hänsyn taget till prisutvecklingen.
Realvärde anger ett företags riktiga värde för investerare.
Synonymer till realvärde är verkligt värde, sakvärde, realtillgångar, åsatt värde och nominellt värde.
Realvärde kan också betyda skillnaden mellan den underliggande tillgångens pris och optionens lösenpris om vi pratar om optioner.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter