September 13

Realvärde, vad är det? – definition och förklaring av realvärden

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Realvärde, vad är det? – definition och förklaring

Realvärde, är ett faktistk värde som är justerat med hänsyn taget till prisutvecklingen.
Realvärde anger ett företags riktiga värde för investerare.
Synonymer till realvärde är verkligt värde, sakvärde, realtillgångar, åsatt värde och nominellt värde.
Realvärde kan också betyda skillnaden mellan den underliggande tillgångens pris och optionens lösenpris om vi pratar om optioner.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022