Relativ avkastning?

Det är den avkastning som uppnåtts i en fond under en viss period jämfört med avkastningen på fondens jämförelseindex under motsvarande period. Med andra ord beräknas fondens relativa avkastning som fondens avkastning minus avkastningen hos fondens jämförelseindex. Vanliga fonder har ofta ambitionen att vara relativavkastande vilket betyder att man försöker följa eller slå det index man jämför sig med. En svensk aktiefond försöker följa med svenska börsen med en ambition att slå den. Om börsen går upp 15% och fonden går upp 17% så har den lyckats, lika så om börsen faller -9% och fonden bara backar -7%.

(Se även Absolut avkastning.)

Leave a Reply