April 4

Reporänta, vad är det? – Vad är Riksbankens reporänta och prognos idag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Reporänta

Reporäntan är Riksbankens styrränta sedan 1994. Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna pengar till. Bankerna kan även placera i Riksbanken. Dem kan låna och placera i sju dagar.
Reporäntan höjs och sänks beroende på hur Riksbanken bedömer utvecklingen på konjunktur och inflation.
Lite förenklat kan man säga att reporäntan fungerar som en gas och broms inom samhällsekonomin.
Reporäntan är Riksbankens utlåningsränta som påverkar marknadens bankräntor. Reporäntan påverkar marknadens bolåneräntor, privatlåneräntor och sparkontoräntor.
Om Riksbanken bedömer att de behöver dämpa det framtida inflationstrycket höjs reporäntan.
Omvänt ska en sänkt reporänta bidra till att marknadsräntorna sjunker.

Reporänta idag och prognos

Här hittar du Riksbankens reporänta och prognos idag.

img 5cd116b22ecbe Samuelssons Rapport

Marknadens mekanismer innebär alltså att högre räntor ger lägre inflation och vice versa.
I Sverige är också Riksbankens inlåningsränta och utlåningsränta knutna till reporäntan.
Från december 1985 till maj 1994 var det den så kallade marginalräntan som var Riksbankens vapen mot inflationen.
Sedan reporäntan infördes är dess högsta notering 8,91 %.
Reporänta på engelska betyder prime rate.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)