Vad betyder reskontra?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson Vad betyder reskontra? Reskontra är en sidoordnad bokföring. Alla som bedriver näringsverksamhet är skyldiga att föra bokföring, samt att avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning. För att underlätta bokföringen när man bedriver en mer omfattande verksamhet, kan det vara bra att skapa olika sidoregister. I sidoregistren samlar … Continue reading Vad betyder reskontra?