April 4

Restvärde, vad är det? – Förklaring och definition av restvärden

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Restvärde, vad är det? – Förklaring och definition

Restvärde är det värde en anläggningstillgång har i balansräkningen efter gjorda avskrivningar.
En investering kan ha ett restvärde vid den ekonomiska livslängdens slut.
Restvärde heter på engelska residual value.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan