April 4

Restvärde, vad är det? – Förklaring och definition av restvärden

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Restvärde, vad är det? – Förklaring och definition

Restvärde är det värde en anläggningstillgång har i balansräkningen efter gjorda avskrivningar.
En investering kan ha ett restvärde vid den ekonomiska livslängdens slut.
Restvärde heter på engelska residual value.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket