Restvärde, vad är det? – Förklaring och definition

Restvärde är det värde en anläggningstillgång har i balansräkningen efter gjorda avskrivningar.

En investering kan ha ett restvärde vid den ekonomiska livslängdens slut.

Restvärde heter på engelska residual value.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!