April 4

Revalvering, vad är det? – Förklaring och definition av revalveringar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Revalvering

Revalvering är en uppvärdering av ett lands valuta i förhållande till andra valutor genom en höjning av växelkursen. Revalvering görs endast vid fast växelkurs.
En revalvering tenderar att motverka export och gynna import eftersom priset på valutan stiger. Revalveringar är ganska ovanliga.
Revalvering kallas på engelska revaluation. Motsatsen till revalvering är devalvering.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!