Revalvering

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Revalvering

Revalvering är en uppvärdering av ett lands valuta i förhållande till andra valutor genom en höjning av växelkursen. Revalvering görs endast vid fast växelkurs.
En revalvering tenderar att motverka export och gynna import eftersom priset på valutan stiger. Revalveringar är ganska ovanliga.
Revalvering kallas på engelska revaluation. Motsatsen till revalvering är devalvering.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter