September 25

Revalvering, vad är det? – Förklaring och definition av revalveringar

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Revalvering

Revalvering är en uppvärdering av ett lands valuta i förhållande till andra valutor genom en höjning av växelkursen. Revalvering görs endast vid fast växelkurs.
En revalvering tenderar att motverka export och gynna import eftersom priset på valutan stiger. Revalveringar är ganska ovanliga.
Revalvering kallas på engelska revaluation. Motsatsen till revalvering är devalvering.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare