April 4

Robotrådgivning – allt du behöver veta om robotrådgivningar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Robotrådgivning – robotsparande

Sedan aktie- och fondsparande introducerades till allmänheten har flera olika finansiella rådgivare, banker så väl som renodlade fondförvaltare, erbjudit sina kunder hjälp och vägledning med avsikt att placera och investera dess besparingar där den förväntade avkastningen är som högst.
För att kunna erbjuda dessa tjänster har bankerna haft anställda rådgivare vars huvudsakliga sysslor varit att vägleda de kunder som kommit till banken med sina besparingar och önskat få mer avkastning än bara ränta. På senare år har de traditionella rådgivarna mött en ny typ av konkurrens, en konkurrens som inte kommer från andra människor utan från robotar. I denna artikel kommer vi att närmare förklara de nya tjänsterna som erbjuds från dessa robotar, eller robotrådgivare som de döpts till inom finansbranschen.

Vad är en Robotrådgivare?

En robotrådgivare kan beskrivas som en artificiellt intelligent dator, som med hjälp av matematiska formler och algoritmer utför komplicerade beräkningar för att på bästa sätt placera pengar baserat på flera olika variabler. Genom att ge roboten information så som ålder, riskpreferenser och annan liknande information distribuerar denna investerarens pengar över flera olika finansiella tillgångar.
Artificiell Intelligens, eller AI som det ofta förkortas, är ett akademiskt fält som först såg dagens ljus 1956. Gårdagens idé var att man skulle kunna utveckla en robot som var lika smart som en människa, och mängder med pengar investerades i AI projekt både från olika regeringar men även från privata aktörer. Dessvärre stod utvecklingen länge och trampade vatten och framstegen lös med sin frånvaro. Detta berodde i mångt och mycket på bristande beräkningskraft, och det skulle ta ända till tidigt 2000-tal innan kunde närma sig sin fulla potential. Idag är vi många som föreställer oss robotar som inte bara är lika smarta som människor, utan till och med har potential att bli smartare och mer intelligenta än oss. Detta har gjorts möjligt tack vare den snabba utvecklingen i beräkningskraft som blivit tillgänglig under de senaste åren, samtidigt som ett nytt fält har vuxit fram, Machine Learning.
Machine Learning, eller Maskininlärning vilket är den svenska termen, tillhör också datavetenskapen. Med hjälp av maskininlärning kan en algoritm lära själv lära sig att se och upptäcka olika mönster i enormt stora mängder data, så stora datamängder att det är omöjligt för en människa att procesera dem. Processen bygger på applicering av statistiska metoder och artificiell intelligens och kan utöver att rekommendera aktier användas i mängder av olika fält som exempelvis självkörande bilar.

Robotrådgivning i Sverige idag

Det finns en rad produkter idag i Sverige redan som är så kallade robotrådgivare. Här är några av de produkter som finns tillgängliga idag:
Avanza Auto
Fundler
Lysa
Nora
Opti
Spira
Waizer

Användning av Robotrådgivare och robotsparande

Som nämnt ovan har traditionella investeringsrådgivare nu fått konkurrens från dessa artificiellt smarta robotar när kunder söker råd rörande hur de mest effektivt kan placera sina tillgångar. Robotsparande och robotrådgivning kan ofta vara relativt kostsamma och endast en kund kan betjänas på samma gång. Rådgivaren tar i beaktning kundens riskprofil, ålder och preferenser och försöker utifrån den bild som växer fram ge bästa möjliga förslag på placeringar.
Som så många andra finansiella innovationer lanserades den första robotrådgivaren i USA där den då 30 år gamla entreprenören Jon Stein introducerade den första tjänsten som nådde ut till allmänheten. Tjänsten lanserades 2010, i kölvattnet av den finansiella krisen 2008. Innan dess hade många företag tillhandahållit robotrådgivare och robotsparande internt, men i och med att Jon Stein började erbjuda sina tjänster gavs för första gången möjlighet till gemeneman att direkt ta till sig av de artificiella robotarnas råd. Sedan dess har konkurrensen ökat i takt med att flera företag erbjuder liknande tjänster, och även i Sverige har intresset och utbudet för robotrådgivning ökat kraftigt de senaste åren.

img 5bc36a7145af2 Samuelssons Rapport

Fördelar med robotrådgivning

Eftersom intresset kring robotrådgivning och robotsparande har blivit allt starkare för varje år sedan de först introducerades kan det vara av intresse att fråga sig vad det beror på? Vilka är fördelarna som medförs av att vända sig till robotrådgivare istället för den traditionella, mänskliga rådgivaren när investeringsbeslut ska tas?
Precis som en mänsklig rådgivare så tar robotrådgvaren in i beaktning din riskprofil och andra viktiga faktorer. Exempelvis kan en robotrådgivare ta lite mer risk om personen som investerar med dess hjälp är yngre och längre ifrån pensionen, men vara mer konservativ när kunden börjar närma sig pensionsåldern.
Som det beskrivits ovan är det nya tekniker som ligger till grund för att vi kan dra nytta av robotrådgivare för att fatta bra beslut rörande finansiella aktioner. Att detta till stor del beror på den ökande mängden data som finns tillgänglig, och den tilltagande beräkningskraften som moderna datorer tillför, kan absolut göra robotrådgivare till ett attraktivt substitut för vanliga rådgivare. Detta eftersom roboten kan procesera enorma mängder data på relativt kort tid och därigenom uppfatta information som förblir omöjlig för en människa att tillförskansa sig och utvärdera.
Baserat på den kraftfulla beräkningskraften kan datorn fatta bra beslut och rörande investeringar och fördelning av tillgångar. Den kan dessutom hjälpa människor att sköta all handel, vilket medför att tid kan sparas inte bara i utvärderingen av olika aktier och andra finansiella tillgångar utan även i själva handlandet. Således kan personer som väljer att lita på robotarna helt enkelt automatisera sitt sparande genom att sätta över pengar på sitt investeringskonto och därefter låta robotrådgivaren göra hela jobbet.
En ytterligare aspekt som ofta lyfts fram som en betydande fördel av förespråkare av robotrådgivare är att dessa tar beslut som är helt rationella och, till skillnad från mänskliga rådgivare, inte påverkas av eventuella kognitiva bias.

Vanliga produkter

Generellt sett skiljer sig de råd som ges från, och eventuella investeringar som sker via, en robotrådgivare inte särskilt kraftigt från de råd som potentiellt skulle ges från den traditionella rådgivaren. Robotrådgivarna handlar mycket index-produkter, vilket kan ses som kassar av finansiella tillgångar vars värde beror på den underliggande tillgången. Exempelvis kan en mix av de aktier som utgör OMX30, och således följer värdet utvecklingen av OMX30.
Utöver index-produkterna tenderar robotarna ofta att handla ETF:er, Exchange Traded Funds (börshandlade fonder), och andra tillgängliga fonder. Eftersom kundens riskprofil tas i beaktning när roboten väljer ut attraktiva tillgångar att investera i, kan det hända att den mer riskbenägna kunden tillhandahålls aktier i mindre bolag samtidigt som personer med en mindre elastisk riskprofil råds att handla större bolag och fonder med stor riskspridning.

Summering

Intresset för robotrådgivare och robotsparande har vuxit sig allt starkare sedan de introducerades för allmänheten som ett potentiellt substitut för den traditionella rådgivaren. Genom att hitta mönster och utvärdera stora mängder data kan robotrådgivare finna goda investeringsråd där det mänskliga ögat faller kort. Detta har möjliggjorts tack vara ökad beräkningskraft och applicering av artificiell intelligens i kombination med maskininlärning. Dessutom kan robotarna hjälpa sina kunder att helt automatisera sina investeringar om så önskas, vilket potentiellt frigör tid att använda till annat.

Samuelssons Rapport och robotrådgivning

Våra portföljer på Samuelssons Rapport är inte helt robotstyrda men vi använder det som beslutsstöd och har gjort det sedan 2008. Du kan se resultatet av denna rådgivning här.
Du kanske också är intresserad av robothandel inom trading? Du hittar information om det här.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?