September 23

Vad betyder rörelsekapital? – Förklaring och definition av rörelsekapitalen

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Rörelsekapital

Rörelsekapital betyder omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.
Rörelsekapital är alltså de pengar som ett företag använder sig av för att betala sina varor och tjänster.
Rörelsekapital är även de pengar som ett företag har utestående i form av kundfordringar.
Rörelsekapital betyder på engelska working capital.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)