rörelsekapital

Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Rörelsekapital

Rörelsekapital betyder omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.
Rörelsekapital är alltså de pengar som ett företag använder sig av för att betala sina varor och tjänster.
Rörelsekapital är även de pengar som ett företag har utestående i form av kundfordringar.
Rörelsekapital betyder på engelska working capital.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter