September 23

Vad betyder rörelsekapital? – Förklaring och definition av rörelsekapitalen

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Rörelsekapital

Rörelsekapital betyder omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.
Rörelsekapital är alltså de pengar som ett företag använder sig av för att betala sina varor och tjänster.
Rörelsekapital är även de pengar som ett företag har utestående i form av kundfordringar.
Rörelsekapital betyder på engelska working capital.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022