April 4

Vad betyder rörelsemarginal?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett företags rörelsemarginal visar hur stor del av omsättningen som blir kvar för skatt, räntor och vinst efter att samtliga kostnader täckts. Det är ett finansiellt nyckeltal som används för att bedöma lönsamheten i ett bolag. På engelska heter rörelsemarginal Operating margin.

Så beräknar du rörelsemarginalen

Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Omsättningen
Rörelseresultatet, EBIT, är företags vinst före räntor och skatter. Du kan räkna fram detta nyckeltal med hjälp av resultaträkningen. Rörelsemarginalen anges i procent.
Om rörelsemarginalen är negativ innebär det att företaget går med förlust.
Exempel:
Företagets intäkter: 5 000 000 kronor
Rörelseresultat: 1 500 000 kronor
Rörelsemarginal: 1 500 000 / 5 000 000 = 0,3 => Bolagets rörelsemarginal är 30 procent.

 

Ett mått på lönsamheten i företaget

Rörelsemarginalen kan användas som ett mått på hur lönsamt ett företag är. Dessutom ger rörelsemarginalen en indikation på hur mycket prispress på varor eller tjänster ett företag kan klara av.
Vad som är en god rörelsemarginal beror på vad man jämför med. Rörelsemarginalen kan jämföras inom ett företag för att studera hur lönsamheten utvecklats från år till år.
Detta nyckeltal kan även användas för att jämföra hur lönsamt ett företag är i förhållande till konkurrenterna. Däremot är det riskabelt att jämföra rörelsemarginalen mellan företag i olika branscher eftersom varje bransch har sina unika förutsättningar.

Så kan ett företag förbättra rörelsemarginalen

Det kan finnas flera syften med att försöka förbättra rörelsemarginalen. Kanske vill man skapa en stabilare grund och göra företaget mindre känsligt, att minska risken i bolaget.
Eftersom en större rörelsemarginal innebär att det blir mer pengar över till vinst kan ägarna ha ett intresse att öka marginalen för att kunna motivera större utdelningar.
Det finns i grund och botten två sätt att förbättra rörelsemarginalen i ett företag:

  • Öka intäkterna genom att sälja mer eller höja priserna.
  • Minska kostnaderna och eventuellt även avskrivningarna.

Förslagsvis kan företaget försöka sälja mer av de produkter som förknippas med minst antal omkostnader.

Sammanfattning

Rörelsemarginalen visar hur mycket av omsättningen som är kvar för räntor, skatt och vinst när företaget betalat sina utgifter. Detta nyckeltal kan användas som mått på företagets lönsamhet. Det ger även en indikation om hur mycket prispress ett bolag kan klara av. Rörelsemarginalen kan jämföras inom bolaget från år till år eller mellan olika bolag inom samma bransch.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

P/E Tal – Allt Du Behöver Veta – Räkna Ut P/E-Talet Med Exempel & Video

P/E Tal – Allt Du Behöver Veta – Räkna Ut P/E-Talet Med Exempel & Video

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys