April 5

Rörlig växelkurs, vad är det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Rörlig växelkurs, vad är det? – Förklaring och definition

Rörlig växelkurs kallar även flytande växelkurs.
Rörlig växelkurs innebär att marknaden bestämmer priset på en valuta.
Rörlig växelkurs innebär också att stater inte blandar sig i prissättningen av valutan.
En rörlig växelkurs kan fritt ändra sig efter marknadens rörelser.
Valutor med rörlig växelkurs styrs av efterfrågan på ett lands valuta och bestäms alltså på valutamarknaden. Samtliga valutor i världen har en kurs mot varandra.
När man har rörlig växelkurs så är det med andra ord utbud och efterfrågan som styr priset på ett lands valuta.
Den direkta motsatsen till rörlig växelkurs är fast växelkurs.
Rörlig växelkurs betyder på engelska moving exchange rate.
Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köpkraftsparitet, vad är det? – Förklaring och definition

Köpkraftsparitet, vad är det? – Förklaring och definition

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer