September 23

Rörlig växelkurs, vad är det?

Last Updated on 25 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Rörlig växelkurs, vad är det? – Förklaring och definition

Rörlig växelkurs kallar även flytande växelkurs.
Rörlig växelkurs innebär att marknaden bestämmer priset på en valuta.
Rörlig växelkurs innebär också att stater inte blandar sig i prissättningen av valutan.
En rörlig växelkurs kan fritt ändra sig efter marknadens rörelser.
Valutor med rörlig växelkurs styrs av efterfrågan på ett lands valuta och bestäms alltså på valutamarknaden. Samtliga valutor i världen har en kurs mot varandra.
När man har rörlig växelkurs så är det med andra ord utbud och efterfrågan som styr priset på ett lands valuta.
Den direkta motsatsen till rörlig växelkurs är fast växelkurs.
Rörlig växelkurs betyder på engelska moving exchange rate.
Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Omkostnadsbelopp På Aktier?

Omkostnadsbelopp På Aktier?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?