April 4

Så kan du tjäna pengar i en björnmarknad (Börsnedgång)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Går det verkligen att tjäna pengar i en björnmarknad – eller bör man hålla hårt i sitt kapital så fort marknaden surnar till? Faktum är att det absolut är möjligt att skapa lönsamhet även när det råder dystra tider på börsen och det mest tycks trenda nedåt. I den här artikeln får du värdefulla tips om hur du genom att hålla huvudet kallt och bredda din vyer kan vända nedgång till framgång. 

Intro: vad är en björnmarknad?

Björnmarknad innebär att det råder en ihållande, negativ trend på aktiebörsen (björn- och tjurmarknad förekommer även på andra marknader, men i den här artikeln kommer vi främst att fokusera på aktiemarknaden). För att läget ska definieras som en björnmarknad – snarare än en mer tillfällig och snabbt övergående dipp – brukar man säga att börsen ska ha tappat 20% eller mer inom loppet av en 2-månadersperiod.

Motsatsen till björnmarknad är tjurmarknad. Då utvecklas marknaden istället positivt under en längre ihållande period. Historiskt sett har börsen generellt befunnit sig betydligt mer i tjurmarknad än björnmarknad. Till exempel visar statistik över S&P 500 att detta ett av världens största och mest tongivande aktieindex har befunnit sig i bull (tjurmarknad) omkring 70% av tiden sedan 1960-talet – och därmed endast 30% i bear (björnmarknad).

Att statistiken väger tungt åt tjurmarknadens fördel är både väntat och naturligt eftersom aktiemarknaden är designad för att utvecklas uppåt till följd av såväl inflation som ökad produktion. Bolag måste växa för att nå lönsamhet, och med det går även börsen generellt uppåt. Tillfälliga nedgångar förekommer och ska också förekomma, men den långsiktiga trenden är uppåt.

Bör man vara orolig för en björnmarknad?

Många som investerar på börsen välkomnar oftast en tjurmarknad betydligt mer än en björnmarknad. Rent instinktivt vill vi ju förstås att våra investeringar ska öka i värde – inte tvärtom. Samtidigt bör man emellertid inte vara orolig för en björnmarknad. Faktum är att en ihållande nedåtgående trend bjuder på intressanta möjligheter och potential att tjäna pengar. Kanske framförallt för kortsiktig handel – så kallad trading – men även för de som föredrar mer långsiktiga investeringar.

Det gäller bara att veta hur en björnmarknad kan utnyttjas och utifrån det förbereda dig för att rida på den våg av möjligheter som kommer när en sådan väl inträder. Ett av de sämsta besluten du kan ta i en björnmarknad är nämligen att sluta handla.

Kort om långsiktiga investeringar i en björnmarknad

En björnmarknad bjuder på chanser att tjäna pengar med såväl kortsiktig trading som långsiktiga investeringar. Handlar du kortsiktigt, till exempel med swingtrading eller daytrading, finns lite mer att tänka på, varför vi börjar med att kort titta på den långsiktiga handeln. Med långsiktig avses här investeringar du håller i åtminstone 5 år.

Egentligen är det ganska simpelt. Investerar du utifrån en längre tidshorisont behöver du ha två saker i åtanke om du vill kunna tjäna pengar en björnmarknad – sitt stilla i båten, och passa på att handla mer.

Tyvärr är det ganska vanligt att investerare säljer av sina innehav när marknaden går ned, av rädsla för att förlora ännu mer. Viktigt att komma ihåg är dock att en förlust realiseras först när du säljer. Har du möjlighet att hålla huvudet kallt och vänta ut den tillfälliga nedgången, kommer det så småningom att vända igen. Tips nummer ett för långsiktiga investeringar i en björnmarknad är alltså att sitta stilla i båten. Inte sälja av i panik när du ser att värdet på dina tillgångar minskar.

Jämte att hålla i de investeringar du redan har bör du också se björnmarknaden som en realisation – och då passa på att köpa ännu mer. Tanken med långsiktiga investeringar är ju att köpa billigt och sälja dyrt. I en björnmarknad, där många aktier går ned 20% eller mer, får du plötsligt möjlighet att utöka din portfölj med nya tillgångar som blivit rejält mycket billigare att köpa. Det här tipset förutsätter förstås att du har ekonomiskt utrymme att investera mer, samt att pengarna du satsar är sådana du kan klara dig utan under minst 5 år framåt. Har du det är en björnmarknad ett utmärkt tillfälle att handla aktier på rea.

Kortsiktig trading i björnmarknad – hur funkar det?

Kortsiktig handel med strategier som swingtrading och daytrading funkar utmärkt under en björnmarknad. På samma sätt som du kan utnyttja uppåtgående trender, kan du dra fördel av de nedåtgående. Nyckeln är att se de möjligheter som bjuds i bägge riktningar på marknaden och veta hur du ska ta tillvara på dem. Till skillnad från vid långsiktiga investeringar kan du med trading nämligen även använda så kallade korta positioner, med vilka du tjänar pengar när en tillgång går ned – alltså tappar i värde.

Att ta korta positioner på marknaden kallas även för att blanka. Metoden går ut på att sälja en aktie – vilken du lånar av din mäklare – och sedan köpa tillbaka den när priset har sjunkit. Du säljer alltså till ett högre pris och köper tillbaka till ett lägre, om utvecklingen blir som du hoppats. Avkastningen blir mellanskillnaden i sälj- och köppriset som du får behålla när du löst lånet hos din mäklare.

Handel med kortsiktiga positioner bjuder som synes på goda möjligheter att tjäna pengar även i en björnmarknad, men kommer också med vissa risker. För att maxa dina chanser att lyckas och undvika onödigt risktagande, är det viktigt att du vet hur metoden fungerar. Nedan gör vi en djupdykning i vad som är viktigt att tänka på samt tittar på tre steg för att tjäna pengar i en björnmarknad.

Så kan du tjäna pengar i en björnmarknad – 3 viktiga steg

Steg 1: Backtesta dina strategier

Backtesting innebär att du testar hur din specifika strategi fungerar (alternativt om du har flera) genom att applicera den på verkliga historiska data. Du handlar alltså inte på skarpt läge och tar inga risker, men kan med hjälp av testet få en uppfattning om huruvida du bör använda din tänkta strategi eller inte. Backtesting är på så sätt en typ av säkerhetsåtgärd.

För att backtesting ska fungera och ge dig en rimlig indikation på om din strategi kan vara gångbar, vill du använda dig av historiska data som så långt det är möjligt liknar de priser och marknadsförhållanden som råder idag. Tanken med backtesting är nämligen att strategier och system som gett bra utfall vid liknande förhållande tidigare, sannolikt kommer kunna göra det igen.

Viktigt att veta är dock att backtesting inte ska misstas för att vara någon garanti. Även om din strategi fungerar väl på liknande historiska data, är det inte säkert att den kommer göra det även nu (även om det finns goda chanser). Däremot är det en värdefull analysmetod som hjälper dig att bedöma hur mycket volatilitet du sannolikt kan vänta, och hur du utifrån det kan agera i fråga om riskhantering.

Steg 2: Kör backtesting på både björnmarknad och tjurmarknad

Vidare vill du vara noggrann med att köra backtesting i olika typer av marknadscykler – både björnmarknad och tjurmarknad. Detta för att få en så realistisk bild som möjligt av hur din strategi skulle fungera. Som exempel kan nämnas att det under större delen av 2010-talet rådde en stark tjurmarknad som drevs på av låga räntor, kvantitativa lättnader och det faktum att många centralbanker pumpade ut nya pengar för att stimulera ekonomin. Att bara göra backtesting på data från dessa år skulle därmed inte ge dig någon uppfattning om hur din strategi skulle fungera i en björnmarknad.

Steg 3: Handla med korta och långa positioner

När du har backtestat dina strategier och känner dig nöjd med utfallet de gav, är det dags att ta dem till den riktiga marknaden och börja handla i skarpt läge. För att maxa dina möjligheter att tjäna pengar i en björnmarknad kan du dessutom trada åt bägge håll – det vill säga med både korta säljpositioner och långa köppositioner. På så sätt täcker du in hela spannet och kan gå med vinst vid såväl en nedgång som uppgång. Allra helst vill du också ha ett par olika strategier tillhands.

Nedan visas ett backtest på S&P 500 där båda riktningar handlas med exakt samma tradingsignaler för långa respektive korta positioner, fast omvända.

HowToMakeMoneyInABearMarket 2 Samuelssons Rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I statistiken nedan visas utfallet för den specifika strategi som använts ovan. Som synes gav de korta positionerna bra avkastning, och de längre ännu lite bättre. Utfallet tydliggör därmed varför det är bra att trada åt bägge håll – med köp- och säljpositioner.

statistik tradingsignaler korta långa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårare än så här är det egentligen inte. Med hjälp av 3 enkla steg kan du förbereda dig för en björnmarknad och se till att du på bästa sätt utnyttjar de möjligheter som dyker upp. Genom att lära dig backtesting och sedan testa dina strategier i olika typer av marknadscykler samt handla på både upp- och nedgångar, skapar du goda chanser att kunna tjäna pengar i en björnmarknad.

Går det att bli rik under en björnmarknad – och vad funkar?

Det korta svaret på det är ja – det går att bi rik även när det mesta lyser rött på börsen och det råder björnmarknad. Med bilderna ovan kan vi också fastställa att korta positioner – vilka annars mest är riskfyllda och slöseri med både pengar och tid – är fördelaktiga att använda under en björnmarknad. Med korta positioner tjänar du pengar när en tillgång går ned, vilket också är precis det som definierar en björnmarknad – att tillgångar tappar i värde.

Backtestingen i bilderna ovan visar också, kanske något överraskande, att det faktiskt även är fullt möjligt att tjäna pengar på långa positioner. Förutsättningarna för detta kan skilja sig åt på olika finansiella marknader, men för aktier är det åtminstone så. Så hur kommer det sig, när utvecklingen under en björnmarknad mestadels går kraftigt ned? Något 100% säkert svar går inte att ge, men sannolikt beror det på att de många blankare som blir aktiva under en björnmarknad också måste ta långa trades för att täcka upp sina positioner och balansera riskerna. Detta kan i sin tur leda till rusning i vissa aktier, även om marknaden generellt befinner sig i en björncykel.

I diagrammen nedan visas backtesting av strategin ATR Swing Trade på en ETF (börshandlad fond) som följer indexet Nasdaq 100. ATR Swing Trade är en strategi enbart för långa positioner.

diagram strategi lång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan år 2002 och 2022 är rörelserna för den här strategin bevisligen relativt lika. Utveckligen påverkas inte nämnvärt av ett skifte från tjurmarknad till björnmarknad utan tuffar på i en ganska jämn takt. Att det skulle vara kört att trada långa positioner på börsen i en björnmarknad är som synes alltså en myt. I tabellen nedan kan du se mer detaljerade siffror för backtestingen av ATR Swing Trade enligt ovan:

tabell atr swing trade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datan i tabellen visar tydligt att ATR Swing Trade är en mycket robust strategi, som i det här exemplet har presterat långt bättre än en buy and hold-position. Trots att strategin endast givit exponering 11,29% av tiden har den ändå lyckats ge 13,28% i avkastning per år. Detta kan jämföras med 5,33% för buy and hold. Att strategin är så mycket mer framgångsrik än om man bara hade köpt och hålla en position i samma ETF (buy and hold) beror framförallt på att den presterar starkt även i en björnmarknad.

Vidare visar även följande nyckeltal på ATR:s potens:

Profit Factor (vinstfaktor): 3,28

Sharpe Ratio (sharpekvot): 3,62

Ulcer Index (sårindex): 2,51

I tabellerna nedan visas den årliga avkastningen för ATR Swing Strategy i backtestingen – först för sig, och sedan i jämförelse med utvecklingen på Nasdaq motsvarande period.

Tabell 3 Samuelssons Rapport

År Strategi Nasdaq % Skillnad %
2000 120 -39.3 159.3
2001 19.5 -21.05 40.55
2002 47 -31.53 78.53
2003 9.2 50.01 -40.81
2004 4.2 8.59 -4.39
2005 -0.2 1.37 -1.57
2006 6.9 9.52 -2.62
2007 3.3 9.81 -6.51
2008 14 -40.54 54.54
2009 21.4 43.89 -22.49
2010 6.8 16.91 -10.11
2011 6.6 -1.8 8.4
2012 2.7 15.91 -13.21
2013 9.9 38.32 -28.42
2014 12.1 13.4 -1.3
2015 5.9 5.73 0.17
2016 4.8 7.5 -2.7
2017 4.6 28.54 -23.94
2018 7.1 -3.88 10.98
2019 1.3 35.23 -33.93
2020 20.1 43.64 -23.54
2021 11.9 21.39 -9.49
2022 5.3 -28.6 33.9

Särskilt intressant här är kanske åren då det faktiskt såg riktigt dystert ut på börsen överlag – inte minst 2008-2009 med den globala finanskrisen – men där ATR likväl tuffade på uppåt. År 2008 gick ATR plus med 14%, medan Nasdaq tappade hela 40,54. Samtidigt går strategin något sämre än genomsnittet i starka tjurcykler, men på längre sikt finns definitivt potential till bättre avkastning än om man bara satsar på buy and hold. Detta eftersom den överlägsna framgången i björnmarknader ger ett bättre utgångsläge när nästa tjurmarknad tar vid och utfallet därmed sannolikt blir bättre även om strategin under tjurcykeln skulle underprestera jämfört med index.

Låt oss ta ett exempel för att tydliggöra:

Om du investerade 100 000 kronor i början av 2008, innan kraschen kom, hade du enligt backtestet ovan haft 114 000 kronor vid det årets slut. Om du istället hade köpt Nasdaq 100 hade du endast haft 59 460 kronor efter indexet backade med över 40%.

Under 2009 steg sedan Nasdaq 100 betydligt bättre än strategin, men eftersom givet det väsentligt bättre utgångsläget från 2008 skulle du trots att strategin underpresterade 2009 likväl fått bättre avkastning med den än med Nasdaq 100. År 2009 steg positionerna med ATR Swing 21,4% medan Nasdaq 100 steg 43,89%. Med 2008 och 2009 års siffror inräknade skulle utgången vid slutet av 2009 blivit 138 396 kronor, jämfört med 85 556 kronor för Nasdaq 100.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att handel med strategier som fungerar i både björn- och tjurmarknad och som använder både korta och långa positioner, har mycket god potential att gå bättre på lång sikt än om du enbart skulle handla på enbart upp- eller nedgångar.

Strategier för att tjäna pengar i en björnmarknad

För bästa chans att tjäna pengar i en björnmarknad är det alltså sannolikt bäst att använda dig av en eller flera specifika tradingstrategier – det vill säga system med signaler för vilka positioner som ska tas när. För mest potential i en björnmarknad vill du ha en strategi som tar korta positioner när trenden går ned, och långa när den går upp.

Så vilka strategier ska man då använda? Hur hittar man en – eller skapar sin egen? På Samuelssons Rapport finns massor av intressant och givande läsning om olika strategier och signaler för trading i olika marknadscykler. Här hittar du alla inlägg och artiklar om strategier för trading. 

Kryptotrading under björnmarknad – hur ska man tänka där?

Kryptomarknadens höga volatilitet gör det möjligt att tjäna mycket pengar både i upp- och nedgångar. Just på grund av volatiliteten är det emellertid extra viktigt att vara medveten om riskerna och anpassa handeln därefter.

I artikeln Kryptovalutor i tider av ekonomisk turbulens hittar du bra information om ämnet.

Sammanfattning: Så tjänar du pengar i en björnmarknad

Det huvudsakliga budskapet med den här artikeln kan kokas ned till följande:

Har du en strategi för kortsiktig handel och som du backtestat noggrant på historiska data från tidigare björnmarknader – håll fast vid den. Ett av de viktigaste råden du kan ta till dig när börsen dyker, är att inte drabbas av panik och fatta förhastade och ogenomtänkta beslut. Om backtesting visat att din kortsiktiga strategi fungerat i motsvarande marknadsförhållanden tidigare, finns god potential att den kommer göra det igen.

För dig som föredrar långsiktiga investering framför trading är rådet egentligen detsamma – fortsätt handla. Har du pengar att investera – som du klarar dig utan i minst 5 år – är en nedgång på börsen att betrakta som rea, snarare än något du bör låta avskräcka dig från handel.

Vanliga frågor om handel i björnmarknad

Ska man bara handla i björnmarknad?

Hur och när du vill handla är alltid upp till dig att bestämma – men för bäst chanser till bra avkastning är det bra att vara flexibel och utnyttja olika marknadsförhållanden och cykler – både björn- och tjurtrender – snarare än att vara snäv åt enbart det ena.

Är korta positioner bäst i björnmarknad?

Korta positioner är ofta som mest framgångsrika i en björnmarknad eftersom de går med vinst när en tillgång går ned i pris. Generellt går korta positioner därför bäst när marknaden är sur, men även långa positioner kan gå bra.

Hur tjänar man pengar i en björnmarknad?

Bästa sättet att tjäna pengar i en björnmarknad är att våga handla i båda riktningarna – det vill säga ta både korta och långa positioner – samt använda strategier som är väl testade på historiska data.

Vad är skillnaden mellan björnmarknad och tjurmarknad?

Björnmarknad är det när börsen backat 20% eller mer under två månader. Tjurmarknad är istället det motsatta – när börsen ökat 20% eller mer inom loppet av två månader.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

RSI-indikator – en variant

RSI-indikator – en variant