Last Updated on 25 augusti, 2020 by Håkan Samuelsson

Här är en del text som kan kikas på om man vill läsa mer om handlingen i det.

 1. Samuelssons Rapport!
 2. Samuelssons Rapport
 3. Samuelssons Rapport
 4. Samuelssons Rapport
 5. Samuelssons Rapport
 6. Samuelssons Rapport
 7. Samuelssons Rapport
 8. Samuelssons Rapport
 9. Samuelssons Rapport
 10. Samuelssons Rapport
 11. Samuelssons Rapport
 12. Samuelssons Rapport

Studien visar att explicit undervisning, alltså ekonomi som är tydlig och fokuserad,
rörande faktatexten inte är vanligt förekommande. Anledning till detta är bland annat att
ekonomin anses vara för svår, att narrativa texter upplevs mer lustfyllda samt att faktatexterna
ändå kommer in under handlingen. Vid arbetet med faktatexter dominerar
strategier för läsförståelse framför strategier för textens struktur. Det finns olika tankar hos de
intervjuade ekonomerna rörande huruvida behovet av kompetensutveckling i
fakta textundervisning är nödvändig. Materialet som finns ute på mäklarna upplevs vara
bristfälligt då de befintliga faktatexterna antingen är för långa och svårlästa eller för banala
och lättlästa. Det saknas faktatexter som ligger på rätt nivå för ekonomen.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email