Savelend

Savelend är en kreditförmedlande tjänst som för samman låntagare och investerare via en egenutvecklad digital plattform. Företaget, som grundades 2014, ägs och drivs av Savelend Sweden AB.
Företaget tillhandahåller betaltjänster genom Savelend Europe AB, ett auktoriserat svenskt betalinstitut med tillstånd av Finansinspektionens att utfärda betalningar. Också Savelend Sweden AB har tillstånd för att förmedla och lämna konsumentkrediter.

Specialister inom flera olika områden

Savelend har specialister inom områdena som ekonomi, grafik, systemutveckling, juridik och finans med flera. Dessa specialister hjälpte till att förmedla omkring 20 000 krediter under 2018, krediter som hade ett sammanlagt värde på cirka 150 miljoner kronor.
Såväl privatpersoner som företag kan investera i diverse kredittyper med varierande risknivåer, löptider och räntor. Det enda som krävs är ett konto och ett startbelopp som i skrivande stund motsvarar minst 2000 kronor.

Hur mycket kostar det?

Naturligtvis är det så att Savelend tjänar pengar när kunden tjänar pengar. Detta sker genom en så kallad prestationsbaserad serviceavgift som görs på återbetald ränta. Detta gör man för att försäkra sig om att man enbart förmedlar krediter till kunder som kan betala tillbaka alla sina lån.
 

Investera i Lån via Savelend
Investera i Lån via Savelend
 

Vad finns det för risker?

Att investeringar innebär vissa risker känner nog de flesta till. I praktiken betyder det att investeringens värde både kan öka och minska. Det går sällan att sia hur mycket avkastning en investering kommer att ge bara genom att titta bakåt i tiden.
Savelend rekommenderar därför sina kunder att sprida riskerna genom att fördela pengarna i småportioner hos alla olika investerare som presenteras i plattformen. Genom att investera i en bred och varierad portfölj går det att uppnå förväntad avkastning.

Savelends olika krediter

Företaget erbjuder en rad olika typer av krediter. Vilka man väljer att investera i beror till viss stor del på om man investerar som privatperson eller för företagets räkning. Det beror också på hur mycket pengar man är villig att investera, samt vilka risker man har råd att ta.

Konsumentkrediter

Savelend erbjuder investeringar i lån till konsumenter (privatpersoner). Detta gör i sin tur att man kan erbjuda sina investerare god avkastning och konsumenterna möjlighet att finansiera olika inköp och behov.

Företagslån

Savelend erbjuder också lån till såväl små som medelstora företag. Detta leder i sin tur till ett förbättrat företagsklimat då det möjliggör för olika entreprenörer att utvecklas och växa.
Företagslån erbjuds både nystartade och etablerade aktörer och ger god differentiering i företagets  investeringsportfölj.

Fakturaköp

Att investera i fakturor från kreditvärdiga aktörer blir allt vanligare och hjälper dessutom företag att få igång en ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde. Fakturerade medel kan direkt sättas i arbete istället för verksamheten ska vänta på att kunden betalar sin faktura.

Inkassoportföljer

Här handlar det om fordringsärenden som drivs av externa inkassobolag, specialiserade på att hantera förfallna fordringar. Att investera i en eller flera inkassoportföljer är ett effektivt att diversifiera sin egen portfölj.

Sammanfattning

Det är enkelt att komma igång med en egen portfölj tack vare deras egenhändigt utformade digitala plattform, där såväl investerare som konsumenter möts.
Genom tre enkla steg har du en portfölj, vilket gör att du kan välja fritt vilka krediter du vill investera i samt om du vill återinvestera eller sätta in vinsten på det egna kontot.
Såväl betaltjänster som förmedling av konsumentkrediter är godkända av Finansinspektionen och Savelend har specialister inom flertalet områden.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email