April 4

Skatter för kasinon: hur staten tjänar pengar på spel

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Sverige är idag ett av de europeiska länder som har legaliserat spel om pengar. Men inställningen i vårt land till spelunderhållning är svår att kalla entydig och stabil. Under flera århundraden förblev sådana tjänster under förbudet, och nu kan alla spela slots på casinon som fungerar trots spelpaus, men även här är inte utan ändringar.

Spelbranschen i dagens Sverige befinner sig i ett så kallat “gränsland”. Å ena sidan har vårt land obehindrad tillgång till tjänster från både online- och offlinekasinon. Och å andra sidan är spelindustrin fortfarande nästan helt monopoliserad.

Vi bör inte utesluta från uppmärksamhet det faktum att kasinon ger en enorm inkomst till landets budget. Dessa pengar riktas av regeringen för att stödja den sociala sfären, skapandet av nya jobb, genomförandet av välgörenhetsprojekt. Därför bidrar ledarna i större eller mindre utsträckning till utvecklingen av kasinon och skapar mer eller mindre gynnsamma förutsättningar för deras verksamhet, och vill inte släppa deltagarna i spelindustrin ur det lagliga området. För att öka kasinointäkterna höjde de lokala myndigheterna skatten till 22% från och med den 1 juli 2024 (tidigare var skatten 18%). Enligt preliminära beräkningar kommer ett sådant steg att skicka ytterligare 550 miljoner kronor per år till statskassan. Vilka åtgärder som vidtas för att utveckla spelverksamheten och hur effektiva de är kommer vi att berätta mer om i den här recensionen.

Svenska onlinekasinon

Virtuell spelunderhållning är mycket populärt bland lokalbefolkningen. Digital teknik i Sverige är utvecklad på högsta nivå. Detta innebär att besökare kan räkna med en oöverträffad nivå av tillförlitlighet, säkerhet. Under registreringen på svenska onlinekasinon måste kunderna ange personuppgifter, inklusive konto och personnummer. Ett annat viktigt krav är att ange det belopp som en online casino-användare kan förlora på en vecka.

Genom att analysera personuppgifterna skapar kasinots anställda individuella erbjudanden för besökarna och genererar också rapporter, enligt vilka de betalar skatt till statskassan. Möjligheten till en sådan detaljerad och nära kontroll av kasinoverksamheten från regeringens sida bidrar till en nästan fullständig monopolisering av marknaden. Det är värt att notera att det inte är möjligt att begränsa spelarnas tillgång till utländska operatörers webbplatser. I landet har onlinespel rätt till laglig existens, vilket innebär att det inte finns någon anledning att förbjuda utländska kasinon. Enligt de senaste beräkningarna går mer än 25% av marknaden till operatörer som har fått en licens för att bedriva spelverksamhet i Storbritannien eller Malta.

Svensk spellicens och certifiering: vad är viktigt att veta

För några år sedan, 2018, röstade den svenska riksdagen för ett lagförslag som kräver att operatörer utfärdar en licens för att bedriva verksamhet i Sverige. Enligt officiella uppgifter är huvudsyftet med ett sådant lagförslag att skydda spelarnas intressen. Enligt lagen skulle spelmarknaden delas upp i tre delar: sektorn för offentliga ändamål, den konkurrensutsatta sektorn (vadslagning, onlinekasinon) och den offentliga sektorn. Dessutom tvingade det nya lagförslaget deltagare i spelbranschen att uppfylla ett antal ytterligare villkor, inklusive att erhålla en licens, certifikat.

Varje företag som vill bedriva sådan verksamhet på Sveriges territorium måste först erhålla (köpa) en licens. Och olicensierade operatörer, som kommer att förse lokala invånare med sina tjänster, kommer att straffas med en enorm böter. Dessa krav påverkar alla områden av spelmarknaden, inklusive onlinekasinon, offline-spel, sportspel, lotterier, bingo och så vidare.

Det finns för närvarande sex olika typer av licenser:

 • spel som är inriktade på att förverkliga offentliga mål;
 • spel som är reserverade för staten;
 • spel som spelas på fartyg på internationellt vatten;
 • hasardspel som spelas i specialiserade spelinrättningar;
 • vadslagning;
 • spelunderhållning avsedd för onlinekasinon.

Enligt de nuvarande kraven får en ansökan om tillstånd endast lämnas in skriftligen och uteslutande på svenska. Dessutom måste den som ansöker om licens uppfylla många andra relaterade krav. Om en licens för onlinespel ska beviljas måste bolaget t.ex. anställa eller samarbeta med teknisk personal som kan erbjuda besökarna en säker spelmiljö.

Den erhållna licensen är giltig i fem år. I dokumentet måste tillsynsmyndigheten tydligt ange vilken typ av verksamhet som licensen utfärdades för. När dokumentet löper ut kan spelbolaget begära en ny licens mot en extra avgift.

Både juridiska personer och fysiska personer kan ansöka om licens. Om den som ansöker om licens inte är registrerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet måste han utse en borgensman som agerar för hans räkning. Borgensmannen ska vara bosatt i Sverige eller ha en registrerad juridisk person i Sverige.

Ett annat mycket viktigt krav är att licensinnehavaren måste erhålla ett certifikat som intygar att den använda utrustningen är i gott tekniskt skick. Ett sådant förfarande kommer också att medföra en avgift. Cirka 3500-45000 euro kan certifikatet kosta licensinnehavaren. Till detta kommer att staten tar ut avgifter för tillsyn och licensiering samt att det tillkommer en punktskatt. Idag licensierar programvaruproducenter aktivt Sverige. Till exempel tog Play’n GO, Thunderkick ett sådant steg. Detta rapporteras i detalj på webbplatsen World Casino Directory.

Kostnader för licenser

Vi nämnde ovan att varje typ av spelverksamhet regleras enligt särskilda regler. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för vår regering att bättre kontrollera spelindustrin. Dessutom har krav utvecklats för enskilda klasser, med hänsyn till skattepåföljder, affärsvillkor, betalning av tull och så vidare.

 • Sportsbetting och onlinespel. I genomsnitt kostar en sådan licens cirka 400 000 SEK. Om ett företag planerar att bedriva flera verksamheter samtidigt, vadslagning på sport och erbjuda tillgång till online-slots, kommer det att behöva köpa en licens för cirka 700 tusen kronor. Ändring av licensen, liksom dess förnyelse, kommer också att kräva betalning från företrädarna för spelverksamheten. I detta fall kommer en avgift på 150-300 tusen SEK att behöva betalas.
 • Bingo, lotterier. Offentligt lotteri, som kan hållas på offentliga platser, är en separat typ av lotteri enligt lokal lagstiftning, vilket kräver en licens. Om det totala beloppet som företaget planerar att få från försäljningen av biljetter är mindre än 5 miljoner kronor, då bör en tredje klasslicens som kostar cirka 60 tusen kronor utfärdas. Om den planerade vinsten från biljettförsäljningen kommer att ligga i intervallet 5-15 miljoner kronor, måste en andra klassens licens värd cirka 75 tusen kronor erhållas. För en tredje klassens licens, som utfärdas om vinsten överstiger 15 miljoner kronor, måste du betala upp till 150 tusen kronor. Om licensinnehavaren bestämmer sig för att öka sin nivå, kan han enligt lag göra det genom att betala cirka 40 tusen kronor till landets statskassa. När det gäller bingolicensen kommer den att kosta licensinnehavaren cirka 30 tusen kronor. För att ändra, förnya eller ersätta licensdokumentet är det nödvändigt att betala cirka 5 tusen kronor.
 • Spelautomater, hästkapplöpning. Det är ingen hemlighet att hästkapplöpning i Europa är bland de mest spännande sporterna. I vårt land finns ett stort antal människor som regelbundet satsar på hästkapplöpning. För att kunna erbjuda sådana tjänster måste företagen först erhålla en licens värd cirka 3500 kronor. Enligt den nuvarande lagstiftningen är det inte möjligt att ändra denna licens. Och för att förnya den måste du betala samma pris, 3500 kronor. Spelautomater är också populära i vårt land och kräver stora investeringar från företagsrepresentanter. För möjligheten att installera sådana enheter måste företag betala cirka 3600 kronor till budgeten. På grund av ett så lågt pris för registrering av tillstånd kan ägaren av spelautomater i Sverige räkna med en bra vinst.

Öppnandet av spelhallar kan hänvisas till en separat typ av verksamhet, som kräver en separat licens som kostar cirka 70 tusen kronor. För att förnya eller ändra en sådan licens måste du betala ytterligare 15 tusen kronor till den svenska statskassan. I en separat kategori fördelar tillsynsmyndigheterna och sådana aktiviteter som att hålla kortturneringar. Hittills finns det flera olika typer av licenser som krävs för sådan verksamhet. Kostnaden för den första typen av licens (upp till 10 kortturneringar) är cirka 4 tusen kronor. Om operatören organiserar fler än 10 turneringar kommer kostnaden för licensen att öka upp till 15 tusen kronor. Det finns ytterligare en viktig nyans. Om turneringen samtidigt kommer att delta upp till 48 personer, är det nödvändigt att få en särskild licens värd 25 tusen kronor. Populariteten av pokerturneringar i Sverige beskrivs i detalj på Casino City-webbplatsen.

För att få en licens och bli en fullvärdig marknadsaktör måste man följa en enkel procedur. Först måste den sökande ansöka skriftligen och på svenska. Samtidigt måste han eller hon fylla i ett antal andra blanketter. Efter att ha granskat handlingarna fattar representanter för myndigheterna ett slutgiltigt beslut. Kostnaden för detta förfarande inkluderar inte bara licensavgiften utan också avgiften för teknisk utrustning. Alla medel som erhålls från de sökande går till statskassan och spenderas i enlighet med den handlingsplan som utarbetats i förväg. Kasinon ger stora summor pengar till staten, så myndigheterna försöker hitta en balans mellan kontroll och frihet för företag som dyker upp på spelmarknaden.

Utländska kasinon i Sverige: försök att begränsa deras inflytande

Regeringen i alla länder inser att det är oundvikligt att det dyker upp utlandsbaserade spelbolag på den lokala marknaden. Sedan 2015 har ledarna i vårt land vidtagit aktiva åtgärder för att begränsa spridningen och inflytandet av utländska operatörer i Sverige. Lagstiftningsakterna innehåller klausuler som förhindrar marknadsföringstrick som syftar till att popularisera utländska kasinon i Sverige. Men här är det viktigt att förstå att restriktionerna endast gäller för de företrädare för spelindustrin som inte har utfärdat en svensk licens för att bedriva sådan verksamhet.

Vid första anblicken kan det tyckas att en sådan begränsning är ganska motiverad och har alla chanser att existera. När allt kommer omkring vill landet behålla spelarnas pengar i sin budget. Men att få en licens i Sverige är inte så lätt som det sägs. Därför påverkar ett sådant förbud nästan alla europeiska operatörer. Under lång tid var det till exempel bara Svenska Spel som hade licens i Sverige. När ett sådant lagförslag lades fram för allmän diskussion blev därför företrädare för Europeiska unionen mycket upprörda. Det strider ju direkt mot de krav som ställs i EU-lagstiftningen. Vissa tillsynsorganisationer betraktade till exempel den svenska regeringens agerande som diskriminering av utländska operatörer. Och de hade inget annat val än att lämna in ett klagomål till EU:s antitrustkommitté.

Vilka belopp har spelarna vunnit i Sverige

Men det är inte bara landet som drar nytta av utvecklingen av spelverksamheten. Spelare kan också räkna med seriösa vinster både på virtuella och landbaserade kasinon. Naturligtvis arbetar spelanläggningar först och främst för sina ägare och regeringen. Men utan spelarnas deltagande och medel skulle verksamheten inte existera. Därför kan många spelare skryta med stora vinster, vilket händer ganska ofta.

 • År 2012 lyckades en kvinna vinna mer än 3,5 miljoner euro i Stockholm. Hon och hennes man besökte ofta sådana inrättningar. Den här gången var hennes man frånvarande, och hon hade en sådan svindlande tur.
 • Mer än 7,6 miljoner euro fick en annan spelare från Stockholm, som slog den miljonte jackpotten omedelbart efter att ha registrerat sig på webbplatsen och fyllt på insättningen. Dessutom spenderade han bara 50 euro på spelet.

Det är viktigt att inse att storleken på de vinster som spelare kan göra anspråk på hos onlinekasinon är högre än hos offline-anläggningar. Därför är ingen idag förvånad över det faktum att lokalbefolkningen föredrar att satsa på webbplatser eller via appar. Staten gör sitt bästa för att behålla kontrollen över den virtuella delen av spelmarknaden. Monopolet förenklar denna process avsevärt. Under sådana förhållanden finns det inga svårigheter att organisera kontrollen över verksamheten på onlinekasinon. Och detta innebär att budgeten kommer att få sin planerade inkomst från utvecklingen av spelindustrin. Om vadslagning i Sverige berättas intressant på GamblingSites.com.

Slutsats

Den nuvarande svenska spelmarknaden är ett ganska kontroversiellt område som oundvikligen kommer att genomgå förändringar. Inte ens ansökningar från EU-medlemmar till antitrustkommittén har kunnat normalisera situationen i landet. Företrädaren för monopolföretaget uttalade att situationen i landet är en variant av normen. Och ansökningarna lämnas in av företrädare för spelbolag som inte vill bedriva laglig verksamhet på svenskt territorium. Men producenter av kasinoprogramvara har en helt annan åsikt. De anser att situationen i landet utåt sett uppfyller EU:s krav. Men i praktiken uppfyller den inte några internationella krav.

Verksamheten hos utländska kasinon, som enligt lag kan tillhandahålla tjänster på landets territorium, förtjänar särskild uppmärksamhet. Sveriges ledning hävdar att reklam för utländska spelbolag är helt förbjudet i landet. Men det finns inga direkta lagar som anger förbud mot utländska organisationers verksamhet. Enligt EU:s företrädare är detta ett hinder för att organisera spelverksamhet i Sverige.  De medel som kommer att investeras i utvecklingen av ett spelbolag kommer trots allt inte att ge några inkomster. På grund av marknadsföringsrestriktioner är det mycket, mycket svårt att locka nya spelare. Om ledningen inte ändrar sitt tillvägagångssätt kommer landet systematiskt att förlora sina positioner på spelmarknaden och även förlora stödet från vissa leverantörer. De lagförslag som är i kraft i Sverige idag är inte gynnsamma för vare sig bolagen eller landet.

De nya EU-kompatibla lagarna kommer att reglera spelmarknaden och skapa lika villkor för alla licensierade aktörer (både svenska och europeiska). Detta kommer att öka den sunda konkurrensen och även minimera sannolikheten för att illegala onlinekasinon bildas. Regeringens reglering av spelverksamheten kommer att tillföra ytterligare miljontals kronor till landets budget.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är Igaming? – Spelmarknaden Casino Poker & Betting (Igamingaktier)

Vad är Igaming? – Spelmarknaden Casino Poker & Betting (Igamingaktier)

10 Bästa E-sportaktier – Investera i gamingaktier

10 Bästa E-sportaktier – Investera i gamingaktier