April 4

Vad Menas Med Skattsedel?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Alla människor som har en anställning har en skattsedel som talar om vilken form av skatt man ska betala. Den vanligaste skatteformen är A-skatt, vilket gäller både för anställda som för pensionärer.

Olika typer av skattsedlar

Det finns en rad olika skatteformer och skattsedlar, och beroende på vilken form av näringsverksamhet man bedriver berörs man av en eller flera av dem. Nedan följer en närmare förklaring till vad A-skatt, F-skatt, FA-skatt och SA-skatt betyder och innebär.

Vad är A-skatt?

En A-skattsedel är ett dokument, eller ett bevis om man så vill, som visar att personen ifråga ska betala A-skatt. För utlandsfödda medborgare är A-skatt således ett bevis för att man har tillstånd att arbeta i Sverige.
Vid en anställningssituation kan man behöva visa upp sin A-skattsedel, varför det kan vara bra att beställa eller skriva ut en skattsedel. A-skattsedeln beställer man enklast direkt från Skatteverket, som också fattar beslut om A-skatt. A-skattsedeln gäller endast för personer med arbetstillstånd i Sverige. På Mina sidor kan du se din A-skattsedel (beslut om preliminär A-skatt)
Svenskfödda medborgare behöver sällan ansöka om A-skattsedel, medan en utlandsfödd med arbetstillstånd behöver göra en ansökan såvida hen ska stanna i 6 månader eller längre.

Vad är F-skatt?

F-skatt omfattar oftast företagare som bedriver enskild firma, en företagsform som innebär att företagaren själv betalar skatt och så kallade egenavgifter månadsvis. F-skatt är endast tillåtet i en näringsverksamhet.
Även företagare som driver aktie- eller handelsbolag har vanligtvis en godkänd F-skattsedel, men i de fall då uppdragsgivaren betalar skatt behövs en A-skattsedel.

Vad är FA-skatt?

En egenföretagare som driver enskild firma och samtidigt har en anställning behöver en FA-skattsedel som är en form av villkorad F-skattsedel. I det fallet är det arbetsgivaren som betalar skatt och arbetsgivaravgifter baserat på den anställdes lön, medan näringsidkaren fortsätter betala skatt och egenavgifter för den egna verksamheten.

Vad är SA-skatt?

För delägare i ett handels- eller kommanditbolag är det en särskild form av så kallad debiterad A-skatt som gäller, vilket beslutas av Skatteverket. Denna skatt kallas för SA-skatt och innebär att företagaren betalar skatt och egenavgifter på sin vinstdel i bolaget.

SA-skatt kan även beviljas företagare som inte blivit godkända för F-skatt eller har fått F-skattsedeln återkallad, samt personer som har en utländsk arbetsgivare som saknar ett fast driftsställe (kontor) i Sverige men som ska betala skatt regelbundet.

Sammanfattning

  • A-skattsedeln är ett bevis på den preliminära A-skatt som majoriteten av landets anställda och pensionärer omfattas av
  • Svenskfödda behöver sällan ansöka om A-skattsedel medan utlandsfödda med arbetstillstånd behöver ansöka om skattsedel hos Skatteverket
  • F-skattsedeln är ett bevis på den F-skatt som personer som driver enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etcetera omfattas av
  • FA-skattsedeln är en form av kombinerad skattsedel för personer som driver eget företag och samtidigt har en anställning i ett annat företag i vilket arbetsgivaren betalar skatt
  • SA-skattsedel är en särskild form av skattsedel för delägare i ett handels- eller kommanditbolag alternativt för företagare som fått sin F-skattsedel indragen
  • För att få en A-skattsedel godkänd krävs arbetstillstånd i Sverige
  • Arbetsgivaren har rätt att be om en kopia på A-skattsedeln vid en eventuell anställningssituation

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren