Vad är skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring?

Ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är ganska lika i sin utformning men det finns en del saker som skiljer dom åt. Investeringssparkonto och en kapitalförsäkring kan förkortas isk eller kf också.

Följande text från Compricer.se reder ut begreppen på ett enkelt sätt.

Skatt
Fördelen med både ett Investeringssparkonto (ISK) och en Kapitalförsäkring (KF) är att du kan byta fonder och aktier när du vill utan att betala reavinst vilket du måste om du sparar i en depå. Istället betalar du en årlig schablonskatt hur det än går med dina investeringar och du kan inte kvitta förluster mot andra vinster. 

Skillnaderna i skatt för ett ISK och en KF är att skatten på ISK ska du deklarera och kan använda för att kvitta mot andra förluster.

Skatten på en KF tas ut och betalas in av försäkringsbolaget. Detta har betydelse för dig som har ett mycket stort kapital i ISK och samtidigt andra förluster som räntekostnader.

Avgifter
Banken får inte ta ut någon avgift för ditt ISK vilket gör att ett ISK ofta är ett billigare alternativ än en KF. En KF kan ha både insättningsavgifter och en fast avgift per år. Väljer du en KF är det viktigt att du kollar upp avgifterna och räknar på hur det kommer att påverka ditt kapital över tid. Många KF har också villkor om spartid vilket kan betyda att du måste betala en uttagsavgift på ett par procent.

Förmånstagare
En KF är en försäkring där du kan sätta in vem du vill som förmånstagare som får kapitalet vid en viss ålder eller när du dör. Ett ISK fördelas enligt arvsreglerna och/eller testamente.

Rösträtt
I ett ISK äger du de tillgångar som finns på kontot. I en KF är det juridiskt sett försäkringsbolaget som äger tillgångarna och du har en fordran på bolaget. Detta innebär att du har rösträtt för aktier i ett ISK men inte för aktier i en KF.

Val av placeringar
När du väljer ett ISK eller en KF är det bra att välja dem hos en bank med brett utbud av fonder och aktiehandel – då har du största friheten i dina placeringar.

 

Vad är skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring?

Vad är skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring?

 


De viktigaste skillnaderna mellan en ISK och en kf är:

  1. Kapitalförsäkringarna innehåller alltid ett försäkringsmoment och tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag.
  2. Investeringssparkontot är inte någon försäkring och värdepappren som förvaras på kontot ägs direkt av kontoinnehavaren.
  3. För en kapitalförsäkring är skatten en definitiv källskatt som beräknas separat utan koppling till andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Den schablonmässiga avkastningen på en kapitalförsäkring kan därför inte kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
  4. Investeringssparkontot kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, men inte av försäkringsbolag.
  5. Kapitalförsäkringarna beskattas enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen.
  6. Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är skyddat, upp till ett visst belopp, av insättningsgarantin och investerarskyddet.
  7. Den schablonmässiga avkastningen på ett investeringssparkonto kan kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
  8. Kapitalunderlaget räknas inte ut på samma sätt för ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring.

Investeringssparkonto (ISK) är en enkel sparform där man kan spara i bland annat aktier och fonder. Du slipper att betala skatt för eventuella vinster. Du får istället för detta en schablonbeskattning på det du har på ditt konto. Du betalar en gång per år en skatt på dina tillgångars värde.

Det spelar ingen roll om du går med vinst eller förlust, du måste betala ändå. En fördel med ISK är att du slipper att deklarera olika affärer du gör på ditt konto. På det sättet är investeringssparkonto enkelt att använda.

Innan årsskiftet 2011/2012 då investeringssparkontot infördes så betalade man 30 procent i skatt på reavinster. Man kunde också göra avdrag för förluster. Med ett investeringssparkonto betalar du istället en viss procentsats i skatt oavsett vad du gör för vinster eller förluster. 

Skillnaden mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt konto där du sparar i fonder eller ha aktier i en depå, är alltså att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst.

Något som man ville uppnå med en ISK när man införde det vara att främja sparandet. Detta ville man göra genom att göra det möjligt att byta värdepapper utan att man skall behöva betala vinstskatt eller som det också heter reavinstskatt. Genom ISK så fick man också ett attraktivt alternativ till kapitalförsäkringar.

 

Leave a Reply