kapitalism socialism

Last Updated on 12 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Kapitalismen vs socialismen. Två olika politiska, ekonomiska och sociala system som används av länder runt om i världen. Förenta staterna betraktas vanligtvis som ett exempel på ett kapitalistiskt land. Sverige anses av många ofta vara ett exempel på ett socialistiskt samhälle även om det fortfarande finns kapitalistiska element i ekonomin.
Det råder delade meningar om det är de socialistiska eller kapitalistiska elementen som bidrar till Sveriges välstånd.  I praktiken har de flesta länder blandade ekonomier med ekonomiska element i både kapitalismen och socialismen.

Vad är kapitalism?

Kapitalismen är ett ekonomiskt system där produktionsmedlen ägs av privatpersoner. Med ”produktionsmedel” avses resurser inklusive pengar och andra former av kapital. Under en kapitalistisk ekonomi går ekonomin genom personer som äger och driver privata företag. Beslut om resursanvändning görs av den eller de enskilda personer som äger företaget.
I ett kapitalistiskt samhälle behandlas företag som införlivas typiskt av samma lagar som individer. Företagen kan stämma och bli stämd. De kan köpa och sälja fastigheter. De kan utföra många av samma åtgärder som individer.

skillnaden mellan socialism och kapitalism
Hong Kong och Kuba – olika exempel på kapitalism och socialism

Under kapitalismen lever företagen av vinstmotivet. De finns för att tjäna pengar. Alla företag har ägare och chefer. Ibland, särskilt i småföretag, är ägare och chefer samma personer. Eftersom verksamheten blir större kan ägarna anställa chefer som kanske inte har någon ägarandel i företaget.
Ledningens arbete är mer komplext än att bara göra vinst. I ett kapitalistiskt samhälle maximerar aktiebolagets målsättning bolagets mål.
Under kapitalismen är det regeringens arbete genom att tillämpa lagar och förordningar att se till att det finns lika villkor för privata företag. Mängden reglerande lagar och förordningar i en viss bransch beror i allmänhet på potentialen för missbruk i den branschen.
Missa inte:  5 fantastiska saker du måste veta om kapitalismen

Vad är socialism?

Kapitalismen kollapsar

Socialism är ett ekonomiskt system där produktionsmedlen, till exempel pengar och andra former av kapital, ägs av staten eller allmänheten. Under ett socialistiskt system arbetar alla för rikedom som i sin tur delas ut till alla. Under kapitalismen arbetar du för din egen rikedom. Ett socialistiskt ekonomiskt system fungerar utifrån att det som är bra för en är bra för alla. Alla arbetar för sina egna och för alla andra.Regeringen bestämmer hur välstånd fördelas mellan folket.
I en ren socialistisk ekonomi finns det ingen fri marknad som vi ser i en kapitalistisk nation. Regeringen ger för folket. Skatterna är vanligtvis högre än i ett kapitalistiskt system. Det kan finnas statlig sjukvård och ett komplett system med statsstyrd utbildning. Det är en missuppfattning att människor inte betalar för dessa tjänster. De betalar för dem genom högre skatter. Socialistiska system betonar lika fördelning av rikedom bland folket.
Missa inte: 5 fantastiska saker du måste veta om socialism

Blandade ekonomier

Många länder har blandade ekonomiska system med inslag av både kapitalism och socialism. I USA, övervägande ett kapitalistiskt system, finns det många regeringsprogram, särskilt Social Security, Medicaid och Medicare. I många socialistiska länder, liksom i Sverige, finns det fortfarande privata företag.

 

Skillnader mellan socialism och kapitalism – lista

Skillnader mellan kapitalism och socialism
Skillnader mellan kapitalism och socialism

Följ Oss På Twitter