April 4

Skuldkvot, vad är det? – Räkna ut det här – skuldkvoten

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Skuldkvot

Skuldkvot tarlar om hur höga skulder man har i förhållande till inkomster. Skuldkvoten är en benämning på hur skuldsatt ett hushåll är.
Skuldkvot är allts¨å förhållandet mellan ett hushålls totala inkomst och dess totala låneskuld.
Ordet används oftast inom bolån och syftar på hushållets bolån i förhållande till dess inkomst.
Skuldkvoten räknar du ut genom att dela ditt bolån med din årliga bruttoinkomst vilket är detsamma som inkomst före skatt.
Skuldkvot betyder på engelska debt ratio.
Klicka på bilden för att räkna ut din skuldkvot.

Skuldkvot
Skuldkvot

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)