September 23

Skuldkvot, vad är det? – Räkna ut det här – skuldkvoten

Last Updated on 12 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Skuldkvot

Skuldkvot tarlar om hur höga skulder man har i förhållande till inkomster. Skuldkvoten är en benämning på hur skuldsatt ett hushåll är.
Skuldkvot är allts¨å förhållandet mellan ett hushålls totala inkomst och dess totala låneskuld.
Ordet används oftast inom bolån och syftar på hushållets bolån i förhållande till dess inkomst.
Skuldkvoten räknar du ut genom att dela ditt bolån med din årliga bruttoinkomst vilket är detsamma som inkomst före skatt.
Skuldkvot betyder på engelska debt ratio.
Klicka på bilden för att räkna ut din skuldkvot.

Skuldkvot
Skuldkvot

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Omkostnadsbelopp På Aktier?

Omkostnadsbelopp På Aktier?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?