December 1

Spac, vad är det? – Varför är dem bra?

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Spac, vad betyder det?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) är en bolagsform som blir allt vanligare. En SPAC är ett holding bolag eller ett så kallat skalbolag, ofta med en eller fler prominenta profiler i ledningen och styrelsen. Det är ett slags noterat skalbolag. Bildat för att de tar in kapital för att köpa upp, eller ta sig in i ett onoterat bolag och därmed göra det publikt på börsen. Hela processen sker oftast inom ett par år.

SPAC, Special Purpose Acquisition Company, är ett noterat ”blank-check”-bolag, vilket är samma som ett bolag som tar in kapital genom en IPO med syfte att förvärva eller fusionera med ett annat företag.

Här finns mer info kring detta fenomen.  

Initiala offentliga erbjudanden är populära just nu, med många profilerade företag som väljer att gå offentligt genom att göra sina aktier tillgängliga för vanliga investerare. IPO-processen kan dock vara lång och svår att navigera med potentiella fällor för företag som inte är lika framgångsrika som andra för att hantera saker som vägvisningar och trumma upp investerarnas intresse.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) är en form av bolag som blivit populärare och populärare. Det är slags noterat skalbolag. Bildat för ett enda syfte, att köpa eller gå samman med ett bolag för att sätta det på börsen.

SPAC är börsnoterade skalföretag som har som affärsmodell att gå ihop med onoterade bolag och låta de senare ta över deras plats på börsen. Detta är en smidigare och snabbare väg att gå till börsen och prioriteras oftast av nya teknikbolag.

Related Posts

Vilken är världens bästa börs i världen historiskt?

Vilken är världens bästa börs i världen historiskt?

Bästa börsen i Europa historiskt?

Bästa börsen i Europa historiskt?

Vilken är nordens bästa börs historiskt?

Vilken är nordens bästa börs historiskt?

Vilken var den första aktien på stockholmsbörsen? (Och vilken var den första optionen)

Vilken var den första aktien på stockholmsbörsen? (Och vilken var den första optionen)