July 17

Spara Till Barnbarn

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Spara till barnbarn

Det finns många olika former för sparande, och ibland kan det kännas svårt att veta vilken form av sparande som är det mest förmånliga. När det gäller sparande till barnbarn (och barn) är ett långsiktigt sparande med bra riskspridning och låga avgifter att föredra.
De vanligaste formerna att spara till barnbarn är genom ett fondspar alternativt ett eller flera sparkonton. Det viktigaste är att titta på när du ska spara till barnbarn (gäller för alla former av sparande) är riskerna kontra avkastningsmöjligheterna.

Ge dina barnbarn en bra start

Oavsett vilken form av sparande du väljer för dina barnbarn är det bättre än inget sparande alls. Men att läsa in sig på olika former av sparande till barnbarn kan ändå vara en fördel, framförallt då ett fondsparande kan ge mycket bättre avkastning än exempelvis ett bankkonto. Särskilt om det är låg ränteutdelning på sparpengar. Att spara i aktier eller fonder är klokt när det gäller långsiktigt sparande, i synnerhet om det är aktier och fonder som omfattas av låga avgifter.
Ska du spara till barnbarn som fortfarande är riktigt små är det förstås du som väljer sparform. När de blivit något större kan det dock vara en god idé att prata om och förklara pengars värde, samt titta på olika sparformer tillsammans. Läs gärna på om olika företag tillsammans och försök hitta ett eller ett par företag som känns bra att investera i. Försök också relatera sparandet till vardagen; på så vis väcker du kanske ett intresse för sparande hos ditt barnbarn.

Kom igång med sparandet

Att komma igång med ett sparande till barnbarn är inte svårt, men det finns några viktiga saker du bör tänka på och fatta beslut om.

 1. Ska du spara till barnbarn i ditt eller barnets namn?
 2. Vilken typ av sparande vill du börja med?
 3. Hur ofta vill du göra insättningar?

Känner du dig osäker kan du alltid kontakta banken för att ta del av deras tips och råd. Via en personlig bankkontakt kan du med all sannolikhet få lite olika sparformer rekommenderade och förklarade. Det bästa är att det inte behöver handla om några stora summor till en början, det viktigaste är att komma igång med sparandet. Att spara till barnbarn bör ses som en investering snarare än en kostnad.

Spara i eget namn

Väljer du att spara till barnbarn i eget namn räknas pengarna som dina egna, vilket betyder att du bestämmer när pengarna ska bli tillgängliga för ditt/dina barnbarn. Denna typen av sparande är bra att komplettera med ett testamente (se avsnittet om testamente nedan).

Spara i barnbarnets namn

Väljer du att spara till barnbarn i barnets namn öppnas sparkontot i dennes namn, vilket betyder att barnbarnet får tillgång till sparpengar när denne fyller 18 år. Vanligtvis krävs en underskrift ifrån barnets båda vårdnadshavare, men banken kan också begära utdrag ur folkbokföringsregistret för att verifiera förmyndarskap.

Fördelar med att spara i eget namn

 • Du får full kontroll och bestämmer när ditt barnbarn ska få tillgång till sparpengar
 • Det är enkelt att göra insättningar och uttag
 • Det krävs inget pappersarbete
 • Du kan omedelbart börja spara till barnbarn (ex. i ett ISK-konto)

Nackdelar med att spara i eget namn

 • Barnbarnet står inte som ägare till sparkontot vilket gör att du bör komplettera med ett testamente

Fördelar med att spara i barnbarnets namn

 • Pengarna kommer barnbarnet till hands oavsett omständigheter
 • Förvaltningen av pengarna sköts av dig till dess att barnbarnet fyllt 18 år

Nackdelar med att spara i barnbarnets namn

 • Du kan inte fritt styra över när barnbarnet ska få tillgång till pengarna
 • Något mer komplicerat att göra insättningar och uttag

Att spara till barnbarn – olika former av sparande

Gåvoförsäkring

 Den här formen av sparande innebär att du sparar pengar i barnets namn, samtidigt som du har kontroll på pengarna. Det är en långsiktig sparform som inte kräver någon större aktivitet från din sida, eftersom placeringar vanligtvis sköts av experter. Det är med andra ord ett mycket enkelt sätt att spara till barnbarn.
En gåvoförsäkring kan dessutom ge god avkastning då investeringarna sköts av erfarna kapitalförvaltare. Att spara till barnbarn på det här sättet passar dig som inte vill eller kan vara direkt aktiv men högst delaktig.

Kapitalförsäkring

 Den vanligaste formen av kapitalförsäkring för barnbarn (och barn) är fondsparande och aktiesparande. Oftast är det på bankens rekommendationer placeringar görs i olika fonder, men du kan självklart välja vilka fonder du vill spara i. Du kan också använda dig av de aktieportföljer som finns här på Samuelssons Rapport. Vi har några fina aktieportföljer som vi redovisat all handel för sedan 2008. Vi har lyckats att slå de flesta fonder och aktieindex i över 10 år. Du kan läsa mer om det här.
Du styr också när eventuella utbetalningar ska ske samt vid vilken ålder ditt/dina barnbarn ska kunna få tillgång till sparpengarna.
Detta är ett enkelt och bekvämt sätt att spara till barnbarn. Du sparar i eget namn men sätter barnbarnet som förmånstagare, vilket görs som en försäkran om att pengarna verkligen går till barnbarnet i händelse av oförutsedda händelser.
Att spara till barnbarn genom en kapitalförsäkring tillåter köp av aktier eller fonder av eget val, alternativt genom ombesörjning av försäkringsbolaget. Fonderna beskattas årligen, vilket innebär att du inte betalar någon vinstskatt om en fond eller aktie skulle säljas med vinst. Däremot betalar du en avgift (skatt) som grundar sig på värdet av ditt sparkapital samt summan för årets inbetalningar.

Investeringssparkonto (ISK)

Att spara till barnbarn genom ett investeringssparkonto (ISK-konto) innebär ett sparande i fonder eller aktiefonder. Många investeringssparkonton är avgiftsfria, men omfattas sällan av samma frihet som en kapitalförsäkring. Åtminstone inte när det gäller villkor om utbetalningstid.
Du kan också använda dig av de aktieportföljer som finns här på Samuelssons Rapport. Vi har några fina aktieportföljer som vi redovisat all handel för sedan 2008. Vi har lyckats att slå de flesta fonder och aktieindex i över 10 år. Du kan läsa mer om det här.
Med ett ISK-konto kan du välja att spara i både aktier och fonder, alternativt endast ett av alternativen. Det är inget bundet sparande, vilket betyder att du säljer och köper aktier och fonder när och hur du vill. Alternativet är att ta hjälp av bankens experter som kan rekommendera ett antal säkra aktie- och fondalternativ.
Inte heller denna form av sparande till barnbarn omfattas av någon vinstskatt, men precis som i föregående exempel betalar du schablonskatt varje år. En schablonskatt är en avgift (skatt) som grundar sig på värdet av ditt sparkapital. Schablonskatten är den största skillnaden mellan att spara i ett ISK-konto och ”vanliga” fondsparkonton.
En fördel med att spara till barnbarn i ett investeringssparkonto är att du inte behöver deklarera försäljningen av värdepapper, men kom ihåg att det inte heller går att göra avdrag för eventuella förluster vid försäljning av aktier och fonder.

Upprätta testamente

Det kan vara en god idé att komplettera sparandet till barnbarnet med ett testamente. Genom att upprätta ett testamente försäkrar du dig om att pengarna du lämnar kvar faktiskt går till den arvinge du vill att de ska gå till, oavsett det är till ett barnbarn, en make/maka, ett eller flera barn, en organisation eller liknande.

Skatt och deklaration

När det gäller olika former av sparande och investeringar omfattas de oftast av skatt. När du sparar till barnbarn måste barnet betala skatt på innestående pengar i det fall då kontot står i barnbarnets namn. Banken grundar skattesatsen på sparkontots ränteintäkter och ansvarar för att skicka in underlag till Skatteverket.

I händelse att det finns 50 000 kronor eller mer på barnbarnets sparkonto kan det också bli aktuellt att deklarera. Det viktigaste är att ta reda på vilka villkor som gäller i det enskilda fallet. Rör det sig om ett mindre fondinnehav omfattas barnbarnet som regel vare sig av skatt eller krav på deklaration. Säljs fonderna med vinst blir barnbarnet dock skattebetalnings- och deklarationsskyldig.

Sammanfattning

Att spara till barnbarn (och barn) innebär att ge barnet en god start i livet. Med ett sparkapital blir det bland annat enklare att skaffa eget boende, att resa och/eller att börja studera. När ska börja spara till barnbarn bör du fundera över vilken form av sparande som passar dig och ditt barnbarn bäst, samt om du vill spara i eget eller barnets namn.
Det finns både för- och nackdelar med de olika sparformer som står till förfogande. Som tumregel kan du utgå ifrån att ett långsiktigt sparande med bra spridning och låga avgifter är det bästa alternativet när det handlar om att spara till barnbarn.
Att spara till barnbarn kräver också olika mycket engagemang från din sida. Välj därför den form av sparande som passar dig och din situation bäst. Känner du dig osäker rekommenderas att kontakta banken för att få experttips och förslag på olika sätt att spara till barnbarn.

Praktiska tips för dig som vill spara till barnbarn

 • Gör enstaka insättningar i samband med födelsedagar och högtider (jul, konfirmation, student etc.)
 • Ställ in en automatisk överföring från eget konto till barnbarnets sparkonto
 • Att spara till barnbarn i ett investeringssparkonto (ISK) kräver eget engagemang och aktivitet
 • Att spara till barnbarn i en kapitalförsäkring kräver mindre eget engagemang och aktivitet
 • Räkna ut schablonskattens omfattning för att komma undan så lindrigt som möjligt
 • Försök att hitta ett sparande med så låga avgifter som möjligt
 • Komplettera ditt sparande med ett testamente för att försäkra dig om att sparpengarna tillfaller rätt person/personer om olyckan är framme
 • Försök sprida dina investeringar så mycket möjligt genom att investera i både aktier och fonder och/eller andra värdehandlingar
 • Ta hjälp av din personliga bankman om du känner dig osäker på hur du bäst sparar till ditt/dina barnbarn
 • Att spara en liten summa pengar varje månad är bättre än att inte spara alls

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Hur man hanterar ekonomisk förlust

Hur man hanterar ekonomisk förlust

Vad menas med ränta på bankkonto? +25 Viktiga frågor om bankkonton

Vad menas med ränta på bankkonto? +25 Viktiga frågor om bankkonton