April 4

Spotpris, vad är det? – Förklaring och definition av spotpriser

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Spotpris

Spotpris innebär det dagliga pris som sätts på en tillgång. Det kan till exempel vara olja eller el.
Spotpris är priset till vilket ett särskilt värdepapper kan köpas eller säljas vid en specifik tidpunkt och plats.

efterfrågan är hög kommer spotpriset att stiga samtidigt som spotpriset sänks ifall tillgången skulle öka.

Spotpriser används oftast i relation till prissättningen av värdepappers terminskontrakt, särskilt när det handlar om råvaror.
Genom att använda samma indata kan ett värdepappers spotpris också fastställas genom terminens pris.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Spotpris el – Nord Pool | El trading – Spotpris | Nordpool

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)