Spotpris, vad är det? – Förklaring och definition

Spotpris innebär det dagliga pris som sätts på en tillgång. Det kan till exempel vara olja eller el.

Spotpris är priset till vilket ett särskilt värdepapper kan köpas eller säljas vid en specifik tidpunkt och plats.

Då efterfrågan är hög kommer spotpriset att stiga samtidigt som spotpriset sänks ifall tillgången skulle öka.

Spotpriser används oftast i relation till prissättningen av värdepappers terminskontrakt, särskilt när det handlar om råvaror.

Genom att använda samma indata kan ett värdepappers spotpris också fastställas genom terminens pris.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.