AD linjen är normalt inget jag tillägnar någon större uppmärksamhet då jag inte hittat någon större kvantitativ edge i den.
Det är ändå intressant att se den stora divergens mellan AD-linjen och OMX-indexet nedan. Vad är det dom gamla TA-rävarna brukar säga när AD-linjen inte konfirmerar index?.. Vem har normalt rätt enligt teorierna?

AD linje