Studera vad du gör rätt i medgång, inte vad du gör fel i motgång

Dr Steenbarger menar att dom bästa traders studerar som hårdast när det går bra och inte när det går dåligt.

Oftast kavlar människor upp ärmarna när det börjar gå tungt och man har en formsvacka. Däremot är det inte lika vanligt att man tar vara på en formtopp och faktiskt studerar vad som bidrar till den. När presterar du som bäst?

I trade well when…