Last Updated on 18 september, 2020 by Håkan Samuelsson

Svårt att få lån när alla säger nej?

I den här artikeln får du som har svårt att få lån, oavsett det gäller bostads, – sms, – eller privatlån, tips och råd om hur du kan gå tillväga.

Här nedan kan jämföra gratis olika alternativ om du har svårt eller det känns omöjligt att få ett lån.

Här ovan kan jämföra gratis olika alternativ om du har svårt eller det känns omöjligt att få ett lån. Listan inkluderar följande banker och institut:

 • Mitt bolån
 • Marginalen
 • Svea Bank
 • Nordax
 • Blue Step

Läs mer om att ha svårt att få lån

Svårt att få lån – betalningsanmärkningar

Det finns en rad olika långivare som är villiga att låna ut pengar trots att låntagaren har en eller flera betalningsanmärkningar. Att få ett så kallat sms-lån, även kallat snabblån, kan hjälpa till i de mest akuta lägena, men tänk då på att sätta upp en realistisk avbetalningsplan.
Det kan vara extra svårt att få lån exempelvis ett privatlån, men även ett privatlån kan beviljas trots betalningsanmärkningar. Men kom ihåg att din ekonomi oftast behöver vara i bra skick för att du ska kunna få ett privatlån. Dessutom kan långivaren kräva en borgenär alternativt legitimering med nytaget pass.

Skulder – omöjligt att få lån

Den som har en eller flera skulder hos Kronofogdemyndigheten kan ha svårare att få ett lån än den som har en betalningsanmärkning. Men det är ändå inte helt omöjligt att bli beviljad ett lån trots skulder.
En långivare är skyldig att göra en kreditkontroll för varje låneansökan, vilket oftast sker via UC, ett av Sveriges största kreditinformationsföretag. Återigen är det viktigt att se över sin privatekonomi och göra upp en realistisk återbetalningsplan.

Tillfällig inkomst – för många kreditupplysningar

Det kan vara svårt att få lån när man har en tillfällig (och kanske liten) inkomst, och i de flesta fall kommer du att få ett nej. Men det finns långivare som ser till helheten och som kan hjälpa dig få ett lån, så länge de ser att du inom snar framtid kommer att ordna upp din ekonomi. Återigen är det viktigt med en tydlig och väl genomtänkt plan, i synnerhet om du ska ansöka om ett privatlån.
Även om det är svårt att få lån med en tillfällig inkomst kan det i vissa fall vara enklare att få ett SMS-lån än just ett privatlån. Ett sms-lån kräver sällan vare sig en fast eller hög månads/årsinkomst

18-årsgränser – helt omöjligt att få lån

Många minderåriga tycks tro att det bara är att ta ett lån så snart man fyllt 18 år, men faktum är att åldersgränsen för olika lån varierar beroende på vilken långivare man väljer.
När det gäller SMS-lån kan ålderskraven variera stort mellan olika långivare så det gäller att läsa på ordentligt. Många långivare har en åldersgräns på 19 eller 20 år och uppåt, och att de som beviljar lån från 18 år och uppåt endast lånar ut mindre summor. Om det räcker för att få dig på fötter igen så går det med all sannolikhet att hitta en långivare som beviljar lån till dig som just fyllt 18 år.

Bostads- och privatlån – lån för dej som har svårt att få lån

När det gäller privatlån och/eller bostadslån (bolån) varierar villkoren ofta ganska rejält, och kan ibland vara svårare att tyda än vid exempelvis ett SMS-lån.
De största långivarna, som banker och låneinstitut, ser inte åldern som något som avgör om du ska bli beviljad ett lån eller inte. De tittar oftast på din ekonomiska historia och hur det ser ut just vid lånetillfället för att på så vis skapa sig en helhetsbild av din privatekonomiska situation. Det innebär att du som har en stabil inkomst vid tillfället för låneansökan med största sannolikhet kommer att bli beviljad ett bostads- eller privatlån. Ibland kan dock åldersgränsen vara höjd till 20 eller 21 år, så var noga med att jämföra olika långivare och deras villkor.
När det gäller bolån är 18 år en vanlig åldersgräns, men för bolån krävs oftast att du kan presentera en väl genomtänkt avbetalningsplan och att du har en stabil inkomst. Inkomsten behöver inte vara hög, men den bär vara konstant och stabil ett bra tag framöver.

Svårt att få lån – egenansvar och intresse

Oavsett om du behöver ett sms-lån eller ett privatlån, och oavsett orsaken till låneansökan, är det en fördel att visa egenansvar och egenintresse. Med det menas att presentera väl genomtänkta och realistiska avbetalningsplaner för den långivare du väljer att ansöka hos.
Det betyder också att du bör visa att du klarat av att betala tillbaka tidigare privatlån (om sådana finns/funnits), samt att visa ett intresse för att ordna upp den privata ekonomin.
Dras du med skulder eller betalningsanmärkningar är du säkert medveten om att fler lån inte är den bästa lösningen på sikt, men för att ta sig ur en svår ekonomisk situation kan det vara en bra kortsiktig lösning. Att sätta sig in i den egna ekonomin, samt att försöka hitta långsiktiga lösningar är därmed att rekommendera.
Det är också viktigt att jämföra olika långivare eftersom villkoren och kraven kan variera ganska kraftigt.  Är du redan i en ekonomiskt ohållbar situation vill du inte betala onödigt höga avgifter eller räntor, och då gäller det att ha koll på hur det ser ut hos olika långivare. Dock är det viktigt att komma ihåg att den egna ekonomin handlar om egenansvar, och att ett bo- eller privatlån oftast bara är en kortsiktig lösning.

Svårt att få lån med för många kreditupplysningar

Svårt att få lån för många kreditupplysningar kan ibland vara en ganska krånglig process där det kan ställas krav på såväl nuvarande livsföring som tidigare ekonomisk situation. Detta behöver så klart inte vara ett problem, däremot kan det bli svårare att bli beviljad som låntagare om man exempelvis har oregelbunden inkomst, obetalda skulder eller betalningsanmärkningar. Om man behöver ta ett lån men inte blir beviljad till det hos bankerna – eller vill vända sig till andra aktörer oavsett – finns det dock flera alternativ att vända sig till!
I den här artikeln kommer vi gå igenom vad det innebär att ta lån med och utan säkerhet, vilka faktorer som kan påverka ens lånemöjligheter, saker man kan göra för att öka sannolikheten för att bli beviljad lån och några olika faktorer man kan jämföra mellan olika långivare.

Lån med eller utan säkerhet? – ”med många uc”

Olika långivare har olika krav på säkerhet; vissa har som krav att det ska finnas en säkerhet, medan andra inte har det. Lån med säkerhet innebär att du går in med någonting du äger av ett högre värde, såsom en villa, bostadsrätt, fritidshus eller radhus, och använder värdet för detta som potentiell återbetalningsmetod om du inte skulle betala tillbaka lånet som ni har kommit överens om. Om du använder exempelvis din bostad som säkerhet innebär det att långivaren, i fall där du bryter mot återbetalningsplanen, kan ha rätt att sälja säkerheten du har lämnat, i syfte att få tillbaka pengarna du är skyldig.
Huruvida det är att föredra att ta ett lån med eller utan säkerhet kan bero på flera saker. Dels om du är beredd att potentiellt bli av med objektet du har som säkerhet, dels hur stort lånet är och dels vilka för- och nackdelar det innebär för dig att ta ett lån med eller utan säkerhet. En sak som ofta nämns som fördel med att ta ett lån med säkerhet är att räntan för lånet i vissa fall kan bli lägre när det görs. Det behöver dock inte vara någon garanti för det, vilket gör det viktigt att kolla upp vad som gäller i just ditt fall och för just den långivaren du har tänkt ansöka om lån från.

Svårt att få lån när alla säger nej? - Omöjligt att få lån

 

Faktorer som kan påverka ens lånemöjlighet

När det kommer till att bli beviljad ett lån finns det några faktorer som kan komma att påverka ens lånemöjligheter. Det kan bland annat handla om ens inkomst, arbetssituation, ekonomi, betalningsanmärkningar, skulder och tidigare gjorda kreditupplysningar.

 • Inkomst: När man ansöker om lån är ofta inkomsten en av de saker som kollas upp. Detta är för att långivaren ska kunna bilda sig en uppfattning om din förmodade återbetalningsförmåga. Om du har haft regelbunden och hög inkomst under längre tid, tillsammans med få och låga utgifter, kommer du med större sannolikhet bedömas ha god återbetalningsförmåga – vilket i sin tur innebär en lägre risk för långivaren att ha dig som kund. Om du istället har haft oregelbunden och låg inkomst under längre tid, tillsammans med exempelvis höga utgifter, tidigare lån eller skulder kan det göra att din återbetalningsförmåga bedöms vara lägre – vilket också innebär en högre risk för långivaren att bevilja ett lån till dig, både för din och för deras skull.
 • Arbetssituation: Beroende på hur din arbetssituation ser ut kan det påverka möjligheten att bli beviljad lån. Det kan till exempel handla om huruvida du är fast anställd, deltidsanställd, vikarie, projektanställd, egenföretagare och dylikt. I vissa fall är det inte bara tjänsten i sig som är av relevans, utan även hur länge du har arbetat på samma ställe. Generellt sätt kan det sägas att det anses vara fördelaktigt som låntagare att ha en så stabil tjänst som möjligt, då det tenderar att likställas med både tidigare inkomst och framtida inkomster. Om du är egenföretagare kan det bli svårare för dig att bli beviljad lån om verksamheten befinner sig i ett läge där du inte har möjlighet att ta ut några större summor i lön.
 • Ekonomi: Då ekonomi inte enbart behöver vara avhängig din inkomst och arbetssituation kan det även vara av betydelse att kolla hur din allmänna livssituation ser ut. Faktorer som kan göra det svårare att bli beviljad lån är om du exempelvis är sjukskriven eller pensionär. I dessa fall kan din inkomst – oavsett om den består av försäkringspengar, bidrag eller pensionspengar – borträknas som inkomst, vilket även innebär att din återbetalningsförmåga kan komma att bedömas vara lägre.
 • Betalningsanmärkningar: I vissa fall kan det bli svårare att bli beviljad lån om man har betalningsanmärkningar sedan tidigare. Anledningen till detta är att det kan förstås som ett tecken på vilken återbetalningsförmåga du har. Hur långivare ställer sig till betalningsanmärkningar kan dock variera, och en del kan exempelvis ta hänsyn till hur betalningsanmärkningarna uppstod. Långivare kan ha olika inställning till att bevilja lån till personer med betalningsanmärkningar, och om du har någon betalningsanmärkning kan du kontakta långivare för att höra vad som gäller kring detta.
 • Skulder: Om du har skulder sedan tidigare eller har ett befintligt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten kan det påverka din möjlighet att bli beviljad lån. Detta då skulder ofta kan ses som ett indexikalt tecken på din återbetalningsförmåga. Att ha skulder behöver inte alltid påverka din möjlighet att bli beviljad lån, då vissa långivare kan tycka det är mer relevant att kolla på den återbetalningsförmåga du har idag.
 • Kreditupplysningar: I samband med att man ansöker om lån tar de allra flesta långivare en kreditupplysning på dig. I fall där det görs kan det framgå i kreditupplysningen hur många tidigare kreditupplysningar som har gjorts på dig. Om det är väldigt många kreditupplysningar som har gjorts kan det ses som en indikation på att du har ansökt om flera olika lån, vilket kan vara en faktor som ses som negativt av långivaren. Om du gör kreditupplysning på dig själv ska det inte påverka antalet kreditupplysningar som har gjorts på dig, utan det som syns är de kreditupplysningar som har gjorts av långivare av olika slag.Att ha många kreditupplysningar gjorda på sig behöver dock inte vara en sak som gör det helt omöjligt för dig att bli beviljad lån, då olika långivare kan ha olika policys de utgår ifrån när det kommer till sådant här. Om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall kan du kontakta långivaren i förväg och berätta om ditt läge och se hur de ställer sig till det.

 

Svårt att få lån för många kreditupplysningar - betalningsanmärkningar
Svårt att få lån för många kreditupplysningar

 

Saker som kan göra det lättare att beviljas lån

Om du exempelvis skulle ha svårt att bli beviljad lån finns det några saker du kan göra för att påverka din möjlighet att bli beviljad lån. Ett vanligt sätt är att ansöka om lånet tillsammans med någon annan person som har bättre kreditvärdighet än dig själv, även kallat medsökande.
Om du har en medsökande med dig när du ansöker om lån innebär det att ni tar lånet tillsammans. När två personer ansöker om ett lån – särskilt om lånet är för en större summa pengar – är sannolikheten större att lånet beviljas, då långivaren har två personer som denne kan kräva återbetalning ifrån, istället för bara en. Som medsökande har man samma skyldighet att betala lånet som huvudlåntagaren. Även om ni låntagare har beslutat sinsemellan att den ena ska betala tillbaka lånet kan alltså långivaren kräva er båda på återbetalning, då ni båda står tecknade på lånet.

Att jämföra olika lånealternativ – trots många prickar och UC

Då det finns flera olika aktörer som man kan ansöka om lån hos kan det vara en god idé att jämföra de olika alternativen med varandra innan man beslutar sig för var man vill ansöka om lån. Några saker som kan kan jämföras kan vara följande:

 • Ränta: När man tar lån finns det några olika typer av räntor som kan tillkomma: låneänta, snittränta och effektiv ränta. Låneränta syftar till den allmänna kostnaden en person betalar för lånet, det vill säga, när pengarna betalas tillbaka är det inte enbart det faktiska pengavärdet som har lånats som återbetalas, utan det som betalas tillbaka är det faktiska pengavärdet tillsammans med kostnaden för att låna pengarna.Snitträntan beräknas utifrån ett snitt på de räntor som låntagarna har haft på sina lån. Det här behöver inte nödvändigtvis innebära att man själv kommer få samma räntenivå som snitträntan, däremot ger det en själv som potentiell låntagare en möjlighet att få en uppfattning om vilka räntor långivaren brukar ta ut för sina lån. Snittränta är en räntetyp som ofta brukar kollas på när det gäller bostadslån. Även om du som kund vill förhandla om räntan för ditt lån kan det vara skönt att ha någonting att utgå ifrån så att man kan få en uppfattning redan i förväg om vad man kan förvänta sig.Effektiv ränta syftar till den årliga avgift som betalas för lånet. Den beräknas vanligtvis utifrån det totala lånebeloppet och betalas som standard en gång per år. När det kommer till lån och lånekostnader är effektiv ränta ett av sätten som kan användas för att både beräkna och jämföra de lånekostnader som kommer att finnas. Det som skiljer den effektiva räntan mot exempelvis snitträntan är att den effektiva räntan har med samtliga avgifter i sin summa, medan snitträntan bara visar på den procentsats som gäller för ett lånesnitt.
 • Lånebelopp: Lånebeloppet kan både handla om det belopp du vill låna, men också om det belopp långivaren lånar ut. Vilka summor långivare lånar ut kan skilja sig åt, vilket innebär att det är upp till dig som låntagare att undersöka vilka belopp respektive långivare lånar ut. Om du vill låna ett belopp som är utanför de lånebeloppgränser en långivare har satt för sin verksamhet är det förmodligen bättre att vända sig till en långivare som erbjuder den lånesumman du vill låna. Lånesummorna ligger vanligtvis mellan 10.000 kronor och uppåt. I vissa fall kan det finnas en möjlighet att ta lån motsvarande flera miljoner kronor.
 • Avgifter: De avgifter som tillkommer när man ansöker om, eller tar, ett lån kan skilja sig åt mellan olika långivare. Den allra vanligaste avgiften som tillkommer är vad som kallas för uppläggningsavgift, vilket är en engångsavgift som tas ut av långivaren i samband med att lånet tecknas. Uppläggningsavgiften syftar till att bekosta det administrativa arbete som har utförts när ditt ärende har handlagts. Om långivaren har säkerhetskrav kommer det dessutom ofta tillkomma en extra avgift för värdering av säkerheten. Andra avgifter som kan tillkomma är bland annat kredithanteringsavgift och eventuella räntepåslag.Vilka exakta summor det rör sig om kan skilja sig åt och variera mellan olika aktörer, vilket gör det till en sak som kan vara bra att undersöka och jämföra i förväg.
 • Säkerhetskrav: I vissa fall kan långivare ha ett krav på säkerhet för att bevilja lån. Detta är dock ingenting som gäller för alla långivare, även fast det är förhållandevis vanligt förekommande. Krav på säkerhet innebär att du äger någonting värt ett högre värde, såsom en bostad, villa, radhus eller motsvarande, som långivaren kan sälja om ni skulle hamna i en situation där du inte återbetalar lånet, avgifterna och räntorna som du ska. På så sätt har långivaren en slags garanti för att pengarna som har lånats ut kommer komma tillbaka till dem igen.För dig som långivare innebär det här att det inte behöver vara några problem så länge du sköter återbetalningarna som du ska – om däremot någonting skulle hända som hindrar dig från detta kan det innebära negativa konsekvenser för dig, i synnerhet om du skulle ha en bostad du bor i som säkerhet.

 

Svårt att få lån med betalningsanmärkningar

Det kan vara svårt att få lån om man har betalningsanmärkningar. Men det finns vägar att gå och åtgärder att vidta för att öka sina chanser. Vi går igenom lite tips och råd på vägen.

Att få en betalningsanmärkning och prick

För det första. Att ha en betalningsanmärkning kan kännas tungt. Första gången man får en betalningsanmärkning kan innebära en mindre kris för en själv. Är man ung så kan en betalningsanmärkning göra det svårare att ta sig ut i vuxenlivet. Man behöver ju skaffa telefon, hyra en lägenhet, ta ett billån, osv. Allt det här blir svårare med en betalningsanmärkning.

Du är inte ensam

Hur tungt det än kan kännas att få en betalningsanmärkning, så ska man veta att det är vanligare än vad man tror. Många i Sverige får betalningsanmärkningar och det behöver inte innebära att man har en katastrofal privatekonomi. Orsakerna kan vara många. Det kan bero på slarv med räkningar, eller att man helt enkelt inte lyckats lösa livspusslet.

Låt inte betalningsanmärkningen hindra dig

Försök att tänka att den där betalningsanmärkningen trots allt inte kommer att ställa till det så mycket för dig. Den ligger mest där och stör. Det mesta här i livet kommer att rulla på precis som vanligt. Och efter 5 år så kommer den dessutom att gå upp i rök och aldrig mer synas till. Bra va?

svårt att få lån - betalningsanmärkning

Behöver du ta ett lån fast du har prickar och betalningsanmärkning hos KFM?

Om du har en betalningsanmärkning så bör du så klart tänka efter noga innan du fattar beslut om att ta ett lån. I och med att din kreditvärdighet är låg så kommer du få en betydligt högre ränta än övriga medborgare. Men det kan trots detta finnas tillfällen då ett lån är berättigat. Kanske åker du buss till och från jobbet varje dag för att du saknar en bil. Du tvingas att jobba 80% istället för heltid för att hinna med att hämta barnen i tid. Ett lån på 50.000 skulle kunna göra så att du skulle kunna köpa en bil och istället jobba 100%. Sätt dig ned och räkna på kalkylen. Ställ upp kostnader, såsom ränta, amortering, bensinkostnad, skatter, med mera. Och ställ upp besparingar, såsom kostnad för busskort samt kostnaden för utebliven lön vid 80% arbetsgrad.

När du väl bestämt dig för att låna

När du sedan bestämt dig för att lån är den bästa vägen, så behöver du göra lite annorlunda jämför med andra kunder. I och med att du har en betalningsanmärkning så kommer du få nej från alla banker om du gör en helt vanlig jämförelse av olika lån. Detta sker automatiskt i dessa bankers algoritmer. Nej, du behöver vända dig till banker och jämförelsesajter som nischat sig inom lån för kunder med speciella förutsättningar.

En kreditanalys behöver göras av dig

I och med att du har en betalningsanmärkning så kommer banken inte att kunna nöja sig med en vanlig kreditupplysning. Banken måste veta mer. Det är vanligt att detta sker genom intervjuer med den sökande. Man brukar också få uppvisa speciella intyg, såsom exempelvis anställningsavtal, med mera. Syftet från bankens sida är att öka sin trygghet. Målsättningen för banken är ju att kunna erbjuda dig lån. Men dom måste skaffa sig en bild av dig och din ekonomi för att inte utsätta sig själv för en onödigt stor risk,

När du blivit beviljad ett lån

När du väl fått ditt lån så är det så klart viktigt att du sköter utbetalningarna varje månad. Försök att till och med betala av lite extra. När din betalningsanmärkning försvunnit kan det vara läge att jämföra lån på nytt, för att se om du kan lösa ut de lite dyrare lånen.

Sammanfattning

Det är svårt att få lån med en betalningsanmärkning – men det går! Se till att vara transparent med banken och visa upp de intyg som banken efterfrågar. Och se till att bara låna om det verkligen behövs. Låna inte till konsumtion.

 • Gör en kreditupplysning på dig själv
 • Skaffa dig en samlad bild av den egna ekonomin
 • Se realistiskt på din faktiska återbetalningsförmåga
 • Gör upp en tydlig och realistisk avbetalningsplan oavsett det gäller ett bolån, sms-lån eller privatlån
 • Presentera en tydlig återbetalningsplan för långivaren
 • Jämför olika villkor och återbetalningskrav för olika bo- och privatlån
 • Se eventuella kreditkontroller som en påminnelse om att ordna upp privatekonomin
 • Dokumentera alla utgifter och inkomster varje månad
 • Betala av på ditt bo, – sms,- eller privatlån när/om du får pengar över

Obs!

Alla kreditupplysningar som beställs av en långivare sparas i minst ett års tid. Detta gäller dock inte för kreditupplysningar som beställs för egen räkning.
Kom också ihåg att information om skulder och betalningsanmärkningar ligger synliga i kreditupplysningen i upp till 36 månader från det datum då skulden betalats tillbaka i sin helhet.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email