August 16

Sveriges 21 län – En lista med alla länen i Sverige | (Karta)

Last Updated on 15 August, 2023 by Håkan Samuelsson

Sverige är indelat i 21 län. Varje län sköts på regional nivå och är i sin tur indelade i ett antal kommuner, i skrivande stund 250 till antalet. Kommunerna sköts på lokal nivå.

Sverige är också indelat i 25 olika landskap som sträcker sig från Norrland i norr till Skåne i söder, och från Bohuslän i väster till Östergötland i öster. Dessa skall dock inte blandas ihop med län.

Om listan – Sveriges alla län

I vår lista över Sveriges 21 län presenteras varje län utifrån dess geografiska läge. Vi börjar uppifrån, det vill säga längst uppe i norr med Norrbottens län och avslutar i Skåne län, längst nere i söder. Det betyder att vår lista inte är rangordnad på något annat sätt än rent geografiskt.
Varje län presenteras med areal och invånarantal, med siffror som är baserade på SCB:s (Statistiska Centralbyråns) senaste beräkning daterad till december, 2019. I varje län finns också en så kallad residensstad¹ vilka vi också väljer att inkludera i listan nedan.
¹Benämningen residensstad kommer av att länets landshövding har sin bostad (eller sitt residens) i staden och/eller att regionen har förlagt majoriteten av sin centrala förvaltning i residensstaden.

Sveriges 21 län – listan

1. Norrbottens län

Yta: 97 242 km2
Invånarantal: 250 460
Residensstad: Luleå
Om: Norrbottens län är inte bara Sveriges nordligaste utan också det största och mest glesbefolkade länet i landet. Länet omfattas, förutom landskapet Norrbotten, även av den norra delen av landskapet Lappland.
Norrbottens län gränsar till Lappland i väster, Finland och Bottenviken i öster samt Västerbotten i söder. Fram till och med 1810 ingick Norrbottens län i Västerbottens län. Efter det splittrades de till två separata län, men det skulle dröja ända till 1995 innan Norrbotten fick sitt eget landskapsvapen.
2017 tog landstinget över ansvaret för regionens utveckling och tillväxt vilket mynnade ut i bildandet av Region Norrbotten.

2. Västerbottens län

Yta: 54 664 km2
Invånarantal: 270 469
Residensstad: Umeå
Om: Näst efter Norrbottens län är Västerbottens län Sveriges näst största, sett till ytan. Västerbottens län omfattar, förutom Västerbotten, även södra Lappland, en liten bit av Jämtland och en bit av Ångermanland.
Västerbottens län gränsar till Bottenviken och Kvarken i öster, Ångermanland i söder, Lappland i nordost och Norrbotten i norr. Så sent som 2019 bildade man Region Västerbotten.

3. Jämtlands län

Yta: 48 935 km2
Invånarantal: 130 534
Residensstad: Östersund
Om: Detta är Sveriges tredje största, men också landets näst mest glesbefolkade län. Cirka 35% av Sveriges befolkning bor på landsbygden.
Jämtlands län omfattar majoriteten av de båda landskapen Jämtland och Härjedalen samt delar av Ångermanland, Hälsingland, Lappland och Dalarna.
2015 tog Jämtlands läns landsting över ansvaret för Östersunds Sjukhus samt för utvecklingen och tillväxten i regionen. Därmed bildades Region Jämtland/Härjedalen. Residensstad är Östersund, och länets landshövding heter Jöran Hägglund.

Artiklar också på Samuelssons Rapport.
Missa inte artiklar vi gjort om:
utdelningsaktier
bra fonder
bra aktier
indexfonder
Aktier

4. Västernorrlands län

Yta: 21 549 km2
Invånarantal: 245 720
Residensstad: Härnösand
Om: Trots namnet ligger Västernorrlands län faktiskt i östra Sverige. Västernorrlands län omfattar Medelpad samt större delen av Ångermanland och delar av Hälsingland och Jämtland. Residensstad är Härnösand, som också är Sveriges minsta residensstad sett till invånarantal.
2017 tog landstinget över ansvaret för den regionala utvecklingen och tillväxten, varpå Region Västernorrland bildades. Västernorrlands län består av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik.

5. Gävleborgs län

Yta: 18 113 km2
Invånarantal: 287 222
Residensstad: Gävle
Om: Gävleborgs län omfattar i princip hela Hälsingland och Gästrikland samt en mindre del av Dalarna. Länet bildades genom en utbrytning ur Västernorrlands län år 1762.
Gävleborgs län består idag av 10 olika kommuner, där bland andra Gävle kommun, Sandvikens kommun och Hudiksvall kommun ingår.
Så sent som 2015 ombildades Gävleborgs läns landsting till Region Gävleborg. Länets landshövding heter Per Bill och är ledamot i Sveriges Riksdag. Per Bill har innehaft landshövdingeämbetet sedan 2015.

6. Dalarnas län

Yta: 28 030 km2
Invånarantal: 287 874
Residensstad: Falun
Om: Dalarnas län hette fram till och med 1997 Kopparbergs län, ligger i nordvästra Svealand och sammanfaller i stort med Dalarnas län. Dalarnas län består av 15 olika kommuner, med Falun som residensstad och Borlänge som största ort sett till invånarantal.
Viktiga näringar rent historiskt sett har med Bergslagen och bruksnäringen att göra och många levde som småbönder. Även skogen och hanteringen av metall spelar har spelat en stor roll för utvecklingen av Dalarna, likväl som tjänstenäringen och turismen spelar en stor roll för länets tillväxt idag.
Sedan 2019 är det Region Dalarna som bär huvudansvaret för den fortsatta utvecklingen av länet.

7. Västmanlands län

Yta: 5 117 km2
Invånarantal: 275 207
Residensstad: Västerås
Om: Västmanlands län omfattar den östra halvan av Västmanland, delar av Närke och Södermanland samt mindre delar av Gästrikland och Dalarna. Västmanlands län gränsar mot Mälaren, Hjälmaren, Närke och Södermanland i söder, Värmland i väster, Dalarna och Gästrikland i norr samt Uppland i öster.
Traditionellt sett delar man oftast in Västmanland i Bergslagen och Mälardalen, där gränsen tidigare utgjordes av den gamla Järnvågen i Arboga. 2017 bildades Region Västmanland, som då tog över ansvaret för regionens fortsatta utveckling.

8. Uppsala län

Yta: 8 189 km2
Invånarantal: 379 569
Residensstad: Uppsala
Om: Uppsala län omfattar nordvästra Uppland samt en mycket liten del av Gästrikland. 2017 ombildades länets landsting till Region Uppsala. Residensstaden Uppsala är Sveriges fjärde största tätort sett till invånarantal, och sedan 1100-talet är Uppsala dessutom Sveriges kyrkliga centrum. Detta tack vare att ärkebiskopssätet inom Svenska kyrkan finns i Uppsala.
Uppsala län består av 8 kommuner, där såväl Knivsta kommun, Östhammars kommun samt Heby kommun har överförts från Stockholms län respektive Västmanlands län under 2000-talet.

9. Stockholms län

Yta: 6 514 km2
Invånarantal: 2 361 864
Residensstad: Stockholm
Om: Stockholms län är inte bara Sveriges folkrikaste län, utan också det folktätaste med en fjärdedel av Sveriges hela befolkning. Stockholms län omfattar sydöstra Uppland samt östra Södermanland.
Stockholms län består av 26 olika kommuner vilket endast är ett fåtal färre än i Västra Götalands län och Skåne län. Här finns ett relativt omfattande jord- och skogsbruk med Norrtälje kommun som ledande inom denna industri (omkring 40% av länets jordbruksföretag ligger här).
2019 blev Stockholms läns landsting ombildat till det som numer är Region Stockholm.

10. Södermanlands län

Yta: 6 072 km2
Invånarantal: 296 566
Residensstad: Nyköping
Om: Södermanlands län omfattar de delar av Södermanland som inte tillhör Stockholms län (dvs. alla delar förutom den östra) samt en liten del av Närke och Uppland.
Södermanland, eller som det oftast uttalas “Sörmland”, gränsar till Östergötland i söder, Närke i väster, Västmanland i nordväst, Uppland i nordost och Östersjön i ost/sydost.
2019 ombildades Södermanlands läns landsting till Region Sörmland, som numer har huvudansvaret för regionens fortsatta utveckling. Södermanlands län består av 9 kommuner, där Nyköping är residensstad. Bland övriga kommuner finns bland annat Strängnäs, Trosa, Flen och Katrineholm.

Biderna∗ nedan illustrerar ett urval av Sveriges oerhört vackra landskap som syftar till att visa hur olika de kan te sig. I Norrland kommer det ofta snö och här kan man få uppleva det magiska norrskenet. I Värmland är landskapet flackare och grönare och i Skåne finns de karakteristiska knallgula rapsfälten. 

Bohuslän kännetecknas av små havsnära fiskelägen och sjöbodar medan Småland kännetecknas av jordbruk och vidsträckta åkrar. Gotland är inte likt något annat landskap då det består av en stor andel kalksten och en ganska karg kustlinje. 

11. Örebro län

Yta: 8 504 km2
Invånarantal: 303 648
Residensstad: Örebro
Örebro län omfattar i princip hela Närke, den västra delen av Västmanland, delar av Västergötland och Värmland och mindre delar Östergötland och Dalarna. Efter en sammanslagning av Regionförbundet Örebro och landstinget 2015 bildades Region Örebro.
Region Örebro bedriver omfattande forskning inom området ohälsa, med fokus på stress och utbrändhet, diabetes och cancer. All forskning sker i nära samarbete med Örebro universitet och finansieras delvis av Region Örebro län och delvis genom diverse fondmedel.

12. Värmlands län

Yta: 17 519 km2
Invånarantal: 281 840
Residensstad: Karlstad
Om: Värmlands län omfattar nästintill hela Värmland samt mindre delar av Dalarna och Dalsland. Region Värmland, som har funnits sedan 2019, bär huvudansvaret för regionens fortsatta tillväxt och utveckling inom områden som hälso- och sjukvård, kultur, folkbildning samt kommunikationen mellan länets 16 olika kommuner.
Värmlands län ligger i Svealand med Johan Blom som vikarierande landshövding sedan i januari 2019. Residensstaden Karlstad är känd som en av Sveriges soligaste och vänligaste städer under devisen ”sola i Karlstad”.

 

Relaterade Inlägg på Samuelssons Rapport.
Läs gärna också våra inlägg om:
aktieportföljer
preferensaktier
swingtrading
daytrading
Fonder

13. Västra Götalands län

Yta: 23 800 km2
Invånarantal: 1 718 832
Residensstad: Göteborg
Om: Västra Götalands län bildades 1998 efter en sammanslagning av Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och större delen av Skaraborgs län. Västra Götalands län är Sveriges näst folkrikaste med sina 49 kommuner.
Västra Götalands län omfattar hela Bohuslän, stora delar av Dalsland och Västergötland samt delar av Halland och Värmland. Länsstyrelsen har kontor i flera av länets städer och det som tidigare var landstinget, som numera är Västra Götalandsregionen, har fått utökade ansvarsområden.

14. Östergötlands län

Yta: 10 557 km2
Invånarantal: 462 997
Residensstad: Linköping
Om: Östergötlands län omfattar nästintill hela Östergötland samt delar av Småland och Närke. 2015 ombildades Östergötlands läns landsting till Region Östergötland, som sedan dess har huvudansvaret för länets fortsatta utveckling och tillväxt inom flertalet områden ekonomiska, sociala och kulturella områden.
Östergötland gränsar till Småland i söder, Västergötland i väster, Närke och Södermanland i norr samt Östersjön i öster. Landskapet Östergötland är bland annat känt för sina många fornlämningar som uppgår till omkring 50 000 stycken.

15. Jönköpings län

Yta: 10 436 km2
Invånarantal: 362 397
Residensstad: Jönköping
Om: Jönköpings län omfattar de nordöstra delarna av Småland och delar av sydöstra Västergötland. Större delen av Jönköpings län ingår i Växjö stift och Region Jönköping har funnits i sin nuvarande form sedan 2015.
Jönköpings län består av 13 kommuner där Jönköping är residensstad. Till länets tätorter räknas Jönköping (ca. 97 000 invånare), Värnamo (ca. 19 000 invånare), Nässjö (ca. 18 000 invånare), Tranås (ca. 15 000 invånare) och Vetlanda (ca. 13 500 invånare).

16. Kalmar län

Yta: 11 160 km2
Invånarantal: 245 194
Residensstad: Kalmar
Om: Kalmar län omfattar hela Öland och delar av Småland (östra delarna). Kalmar län gränsar till Blekinge län i söder, Kronobergs och Jönköpings län i väster samt Östergötlands län i norr.
Region Kalmar län bildades, som så många andra regioner, så sent som 2019. I länet finns 21 kommuner där Kalmar är residensstad.
Historiskt sett har länet haft stor betydelse för regionens handel och sjöfart tack vare dess strategiska läge intill Östersjön. För övrigt är det främst verkstadsindustrin, skogsbruk och mindre jordbruk som präglar näringslivet.

17. Gotlands län

Yta: 3 134 km2
Invånarantal: 59 260
Residensstad: Visby
Om: Gotlands län omfattar hela Gotland och kringliggande öar i Östersjön. Gotlands län består av en enda kommun, vilket innebär att kommunen har varit beslutande i frågor som i övriga län ligger på landstingets bord.
Gotland är Sveriges minsta län sett till invånarantal (ca. 60 000) och det län som har minst antal kommuner. 2011 bildades Region Gotland, med ett utökat regionalt ansvar som följd. Residensstaden Visby är en av Skandinaviens bäst bevarade medeltida städer. Så pass att Visby är med på Unescos världsarvslista sedan 1995.

18. Hallands län

Yta: 5 427 km2
Invånarantal: 331 650
Residensstad: Halmstad
Om: Hallands län omfattar i princip hela Halland och delar av Västra Götaland och Småland. Region Halland har funnits sedan 2011. Hallands län gränsar till Västra Götalands län, Jönköpings län och Skåne län.
Den största delen av befolkningen i Hallands län bor längs kusten, och som tätorter räknas residensstaden Halmstad (ca. 70 000 invånare), Varberg (ca. 35 000 invånare) och Falkenberg (ca. 25 000 invånare). Kommunerna l Hallands län är 6 till antalet och omfattar, förutom ovan nämnda tätorter, Kungsbacka, Hylte och Laholm.

19. Kronobergs län

Yta: 8 423 km2
Invånarantal: 200 530
Residensstad: Växjö
Om: Kronobergs län omfattas av sydvästra Småland och region Kronoberg har funnits sedan 2015. Under 1400-talet byggdes slottet Kronoberg strax utanför residensstaden Växjö, och detta fick ge namn åt länet.
Kronobergs län gränsar till Blekinge och Skåne län i söder, Hallands län i väster, Kalmars län i öster och Jönköpings län i norr. Det är Sveriges mest skogbeklädda län, med cirka 72% av ytan bestående av skog. Cirka 25% består av sjöar och övriga procent av olika former av bebyggelse.

20. Blekinge län

Yta: 2 931 km2
Invånarantal: 159 900
Residensstad: Karlskrona
Om: Blekinge län är inte bara Sveriges minsta landskap på fastlandet utan också det län som har minst antal kommuner näst efter Gotland. Länet gränsar till Kronobergs och Kalmar län i norr, Skåne län i väster och Östersjön i söder och öster.
Utanför Karlskrona ligger ett antal mindre öar som saknar fast förbindelse med fastlandet, samt ett par större öar dit det går att ta sig med färja alternativt via broförbindelser.
Region Blekinge bildades 2019 och består av 5 kommuner med Karlskrona som residensstad. I folkmun kallas Blekinge ofta för ”Sveriges trädgård”, här finns dessutom en mycket vacker skärgård med flertalet öar, holmar och skär.

21. Skåne län

Yta: 10 965 km2
Invånarantal: 1 369 456
Residensstad: Malmö
Om: Skåne län är Sveriges näst folktätaste och omfattar hela Skåne samt en del av Halland. Länet är också landets sydligaste, och bildades efter en sammanslagning av Kristianstads och Malmöhus län år 1977. Tjugotvå år senare, närmare bestämt 1999, bildades Region Skåne.
Trots att det är Malmö som är länets residensstad, är det Kristianstad som är huvudort för hela regionen och länsstyrelsen har kontor i både Malmö och Kristianstad. Skåne läns landshövding heter, sedan 2016, Anneli Hulthén. Namnet är kanske bekant, då Anneli (S) tidigare var kommunstyrelseordförande i Göteborgs kommun.

Bilderna∗ nedan visar exempel på ytterligare fyra olika landskap i Sverige: Halland, Uppland, Södermanland och Jämtland. 

sunset 3219323 1280 Samuelssons Rapport
Bild 1: Halländskt landskap

Den första vilden visar Hallands typiska kustremsa med vidsträckta sandstränder och platt landskap.

uppland 359364 1280 Samuelssons Rapport
Bild 2: Uppländskt landskap

Den andra bilden visar delar av Upplands landskap som består av en rad olika sjöar, mängder med frodig skog och kuperat landskap.

sweden 4291945 1280 Samuelssons Rapport
Bild 3: Sörmländskt landskap

Bild numer tre visar det Sörmländska landskapet som kan beskrivas som “typiskt svenskt” med röda stugor, vackra ängar och stora härliga skogspartier.

sweden 2077136 1280 Samuelssons Rapport
Bild 4: Jämtländskt landskap

Den fjärde och sista bilden visar Upplands naturnära läge med snöklädda träd och en vacker solnedgång.

Landstingen ombildades till regioner

Sveriges alla län tillhör alltså numer olika regioner. Dessa regioner utgjordes tidigare av det som förr i tiden kallades för landsting. Respektive region styrs av folkvalda politiker som bär huvudansvaret för att majoriteten av alla samhällsfunktioner¹ i den egna regionen fungerar som de ska.

Med samhällsfunktioner avses i detta fall hälso- och sjukvård, infrastruktur, kultur- och näringsliv till skola och omsorg, renhållning, räddningstjänst, bostäder med mera.

Kartan nedan visar indelningen av Sveriges olika regioner, med Region Norrbotten längst upp i norr och Region Skåne längst ner i söder. Det var dessa regioner som utgjorde Sveriges landsting innan de ombildades till landets 21 län. 

Sveriges län
Sveriges län

Skillnaden mellan landsting och län

Den stora skillnaden mellan ett län och ett landsting är att ett landsting saknar politisk och administrativ ställning, något som ett län alltså har. I Sverige har alla 21 regioner (eller län) varit landsting tidigare, men det finns väl inga regler utan undantag?

Skillnaden mellan landskap och län

Skillnaden mellan län och landskap är att idag använder vi oss av länen för att dela upp landet politiskt medan landskapen inte riktigt har någon funktion längre.

Undantaget är Gotland

Undantaget i detta fall avser Gotland som är Sveriges största ö. Men Gotlands län är också det enda av Sveriges 21 län som endast består av en enda kommun. Det betyder att Gotlands län aldrig har haft något landsting, utan att de ansvarsområden som vanligtvis faller på landstingets lott har skötts, och sköts, av Gotlands kommun.

Det faktum att Gotland aldrig har haft något landsting har medfört att det är Gotlands kommun som har ombildats till en region, snarare än landstinget såsom i övriga Sverige.

Bilderna∗ nedan visar på sådant som är typiskt för Gotland.

rose 1687547 1280 Samuelssons Rapport

Bild 1: rosor
Den första bilden visar vackert blommande rosor eftersom Visby, som är Gotlands största tätort, även kallad för “Rosornas stad”.

hedgehog 3818740 1280 Samuelssons Rapport

Bild 2: igelkott
Bild nummer två visar en söt liten igelkott, och du har kanske redan gissat varför? Just det, igelkotten är Gotlands landskapsdjur.

ivy 771141 1280 Samuelssons Rapport

Bild 3: murgröna
Bild numer tre visar härligt gröna blad från en Murgröna som är Gotlands landskapsblomma.

Hur många län finns det i Sverige?

Sverige är indelat i 21 län. Varje län sköts på regional nivå och är i sin tur indelade i ett antal kommuner, i skrivande stund 250 till antalet. Kommunerna sköts på lokal nivå.

Hur många länder finns det i världen? | Världens Länder

Sverige är indelat i 21 län. Varje län sköts på regional nivå och är i sin tur indelade i ett antal kommuner, i skrivande stund 250 till antalet. Kommunerna sköts på lokal nivå. Trading och aktier har blivit viktiga aspekter när det gäller att förvalta regionala ekonomier.

Sverige är också indelat i 25 olika landskap som sträcker sig från Norrland i norr till Skåne i söder, och från Bohuslän i väster till Östergötland i öster. Dessa skall dock inte blandas ihop med län. Trading och de bästa aktierna har blivit ett viktigt verktyg för att utnyttja de olika möjligheterna som finns i de olika regionerna.

Om listan – Sveriges alla län

I vår lista över Sveriges 21 län presenteras varje län utifrån dess geografiska läge. Vi börjar uppifrån, det vill säga längst uppe i norr med Norrbottens län och avslutar i Skåne län, längst nere i söder. Det betyder att vår lista inte är rangordnad på något annat sätt än rent geografiskt. Varje län presenteras med areal och invånarantal, med siffror som är baserade på SCB:s (Statistiska Centralbyråns) senaste beräkning daterad till december, 2019. Vi inkluderar även information om handel och aktiehandel som finns tillgänglig för varje län. I varje län finns också en så kallad residensstad¹ vilka vi också väljer att inkludera i listan nedan.
¹Benämningen residensstad kommer av att länets landshövding har sin bostad (eller sitt residens) i staden och/eller att regionen har förlagt majoriteten av sin centrala förvaltning i residensstaden.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Proff.se – Varning? Här är min ärliga åsikt om detta företag – (Omdömen, bluff?)

Proff.se – Varning? Här är min ärliga åsikt om detta företag – (Omdömen, bluff?)

Sveriges 25 landskap – Landskapen i Sverige i storleksordning | Lista & Stor Karta

Sveriges 25 landskap – Landskapen i Sverige i storleksordning | Lista & Stor Karta