Tradingsignaler 20 januari

Tradingsignaler

Signaler från 3 strategier - uppdateras varje dag!

Våra signaler och medlemskap finns endast i utbildningssyfte. Om du på egen risk väljer att handla så simulera handeln istället och använd våra signaler och medlmskap i utbildningssyfte.

Handla aldrig med riktiga pengar. Simulera handeln istället och använd våra signaler och medlemskap i utbildningssyfte.

Den information och de analyser som ni finner på Samuelssons Rapport tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingenting på Samuelssons Rapport skall tolkas som personlig investeringsrådgivning. Under inga omständigheter skall denna information ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla något värdepapper. Samuelssons Rapport kan heller inte garantera att något av den information som du hittar på denna webbplats är korrekt, och att något skrivet här bör eller kan bli föremål för oberoende kontroll. Du, och du ensam, är ansvarig för eventuella investeringsbeslut du gör. De idéer och strategier som finns på webbplatsen ska aldrig användas utan att du först bedömer din egen personliga och ekonomiska situation, eller att du rådfrågar en professionell finansiell rådgivare. Mina tankar och åsikter kommer också att ändras från tid till annan allteftersom som jag lär och samlar på mig mer kunskap.

Köp- och säljsignaler kan ändras ända fram till dess att börsen öppnas. Jag rekommenderar dig därför att kontrollera Signalsidan precis innan börsen öppnar för att vara säker på att du har den senaste informationen.

Trading är komplext och svårt och innebär stor risk för snabba förluster. En stor majoritet av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på trading. Du bör tänka efter om du förstår hur trading fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Trading och finansiella instrument är riskfyllt och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. All trading innebär risker. Samuelssons Rapport tillhandahåller ingen rådgivning. Materialet innehåller ej (och skall inte tolkas så som innehållande) investeringsråd eller en investeringsrekommendation. Samuelssons Rapport accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder eller trades som görs eller inte görs baserat på det som står här eller för de följder detta kan få.


Samuelssons Rapport står inte under Finansinspektionens tillsyn. Medlemskapen och tjänsterna ska inte betraktas som en personlig rekommendation. All användning av tjänsten på Samuelssons Rapport sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls på Samuelssons Rapport utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat. För ytterligare information se friskrivning samt prenumerationsvillkor.