Här är resultaten för de swingtrades som jag redovisar live på bloggen. Det här är inte en rättvisande summering för hur det skulle gå om man tradade detta med riktiga pengar. Din storlek på position och konto kommer påverka resultatet mycket. Sedan är det inte alltid heller möjligt att ta alla trades som redovisas en dag beroende på hur din position sizing strategi ser ut. Men i brist på något bättre så kan man ändå få en uppfattning om hur trades jag tar har gått historiskt. Jag tradar själv de flesta signaler som jag redovisar här. Inget courtage är medräknat. (För att trada dessa signaler så är det en stor fördel att ha lågt courtage)

Vill du veta mer om min swingtrading så kan du läsa här.

Här hittar du resultat för 2013