Vad Betyder Sysselsatt Kapital?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson Begreppet sysselsatt kapital utgörs av alla tillgångar på balansräkningen efter att samtliga skulder som inte är räntebärande har exkluderats. Det är ett finansiellt nyckeltal som kan användas för att generera en fundamental värdering av ett företag och därigenom en aktie. I denna artikel ges exempel på … Continue reading Vad Betyder Sysselsatt Kapital?