Systerföretag, vad är det – förklaring och definition

Om ett bolag har flera dotterbolag så kallas dessa sinsemellan systerbolag.

Systerbolag är sammankopplade via ett gemensamt moderbolag. Systerföretag (systerbolag)kan inte ha ett inbördes direktinvesteringsförhållande.

Systerbolag kallar på engelska sister companies.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.