April 4

Systerföretag, vad är det – förklaring och definition av systerföretagen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Systerföretag

Om ett bolag har flera dotterbolag så kallas dessa sinsemellan systerbolag.
Systerbolag är sammankopplade via ett gemensamt moderbolag. Systerföretag (systerbolag)kan inte ha ett inbördes direktinvesteringsförhållande.
Systerbolag kallar på engelska sister companies.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det