systerföretag

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Systerföretag

Om ett bolag har flera dotterbolag så kallas dessa sinsemellan systerbolag.
Systerbolag är sammankopplade via ett gemensamt moderbolag. Systerföretag (systerbolag)kan inte ha ett inbördes direktinvesteringsförhållande.
Systerbolag kallar på engelska sister companies.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter