September 12

Systerföretag, vad är det – förklaring och definition av systerföretagen

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Systerföretag

Om ett bolag har flera dotterbolag så kallas dessa sinsemellan systerbolag.
Systerbolag är sammankopplade via ett gemensamt moderbolag. Systerföretag (systerbolag)kan inte ha ett inbördes direktinvesteringsförhållande.
Systerbolag kallar på engelska sister companies.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)