September 12

Systerföretag, vad är det – förklaring och definition av systerföretagen

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Systerföretag

Om ett bolag har flera dotterbolag så kallas dessa sinsemellan systerbolag.
Systerbolag är sammankopplade via ett gemensamt moderbolag. Systerföretag (systerbolag)kan inte ha ett inbördes direktinvesteringsförhållande.
Systerbolag kallar på engelska sister companies.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022